BEB vs KOT Player Stats, Navi Mumbai Premier League T20 2023, Match 10 - Who Will Win Today’s Match Between Belapur Blasters and Koparkairne Titans. Belapur Blasters and Koparkairne Titans will go head to head against each other on March 4 (Saturday) 1:00 PM IST. BEB vs KOT will take place at the Dadoji Kondadev Stadium, Thane.

BEB vs KOT Head To Head Records for Match 10 between Belapur Blasters and Koparkairne Titans

Belapur Blasters and Koparkairne Titans are playing against each other for the first time.

Venue Records at Dadoji Kondadev Stadium, Thane

Following are the records for the 8 matches played at the Dadoji Kondadev Stadium:

Total matches Played 8
Matches Won Batting First 2
Matches Won Batting Second 6
Average First Innings Score 139.1
Average Second Innings Score 132.8
Highest Total Recorded 166
Lowest Total Recorded 103

Toss Prediction for BEB vs KOT Match

Most team have preferred to set targets at the Dadoji Kondadev Stadium. Our prediction is that both captains will ask the opposition to bowl first, if they win the toss.

BEB vs KOT Player Stats, Belapur Blasters Player's Recent Batting Records (T20)

M - Matches, R - Runs, RS - Recent Scores, Avg - Average Runs, AFP - Average Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M R RS Avg AFP
Omkar Umbarkar (RHB) 2 70 20, 50 35 48.5
Ashay Sardesai (RHB) 2 51 12, 39 25.5 41.5
Arjun Shetty (LHB) 5 60 1, 24, 30, 3, 2 12 41
Chinmay Sutar (RHB) 5 149 49, 15, 23, 55, 7 29.8 33.3
Hardik Tamore (RHB) 5 85 1, 17, 43, 8, 16 17 26.4
Ajay Pandey (RHB) - - - - 4
Pintu Yadav (RHB) - - - - -
Mehul Gokani (RHB) - - - - -
Vaibhav Mujage (LHB) - - - - -
Shantanu Nayak (RHB) - - - - -
Mahesh Tayade (RHB) - - - - -
Ajit Rai (RHB) - - - - -
Aryaman Thakkar (LHB) - - - - -
Aniket Kamat (RHB) - - - - -
Swayam Waghmare (RHB) - - - - -
Aniket Khadpe (LHB) 2 0 - 0 49.5
Akash Parkar (RHB) 5 59 51, 0, 8, 0, 0 11.8 45.8
Shashwat Jagtap (RHB) 1 5 5 5 15.5
Gaurav Suryavanshi (LHB) - - - - -
Vidhyadhar Kamat (RHB) 2 4 0, 4 2 -

BEB vs KOT Player Stats, Koparkairne Titans Player's Recent Batting Records (T20)

M - Matches, R - Runs, RS - Recent Scores, Avg - Average Runs, AFP - Average Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M R RS Avg AFP
Aditya Pawar (RHB) 2 48 47, 1 24 36.5
Ramanpreet Singh Ghoman (RHB) 2 32 0, 32 16 31
Shourya Desai (RHB) 2 24 15, 9 12 28.5
Manoj Yadav (RHB) 1 15 15 15 27
Shaun Rodrigues (RHB) 2 27 9, 18 13.5 23
Ram Vishal Gupta (RHB) - - - - -
Sushant Gondkar (RHB) - - - - -
Soham Akhare (RHB) - - - - -
Siddhesh Ingawale (RHB) - - - - -
Divyaansh Saxena (LHB) - - - - -
Advait Bhave (LHB) - - - - -
Hrishikesh Chavan (RHB) - - - - -
Akhilesh Shimpi (RHB) 2 2 1, 1 1 83.5
Kunal Nawarange (RHB) 2 26 1, 25 13 62
Arun Yadav (RHB) 5 69 35, 6, 0, 5, 23 13.8 25.3
Kartik Savla (RHB) 1 1 1 1 21
Saksham Jha (RHB) 2 0 0, 0 0 17.5
Sagar Jadhav (RHB) 1 2 2 2 0
Tanish Shetty (RHB) - - - - -
Bhavesh Patel (RHB) - - - - -
Kuldeep Bhagwat Sonawane (RHB) - - - - -

BEB vs KOT Player Stats, Belapur Blasters Player's Recent Bowling Records (T20)

M - Matches, W - Wickets, RW - Recent Wickets, Avg - Average Wickets, AFP - Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M W RW Avg AFP
Sahil Phegade (RF) 1 3 3 3 91
Shreyash Gurav (LS) 2 1 1, 0 0.5 21.5
Nandan Kamath (RF) 1 0 0 0 4
Prabhakar Nishad (RF) 2 0 0, 0 0 3
Anurag Singh (RMF) - - - - -
Sandesh Koli (LS) - - - - -
Pravin Burungle (RMF) - - - - -
Aniket Khadpe 2 3 2, 1 1.5 49.5
Akash Parkar (RM) 5 5 0, 3, 0, 1, 1 1 45.8
Shashwat Jagtap (LS) 1 0 0 0 15.5
Gaurav Suryavanshi (RS) - - - - -
Vidhyadhar Kamat (OB) 2 2 2, 0 1 -

BEB vs KOT Player Stats, Koparkairne Titans Player's Recent Bowling Records (T20)

M - Matches, W - Wickets, RW - Recent Wickets, Avg - Average Wickets, AFP - Average Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M W RW Avg AFP
Sarfaraz Shaikh (OS) 2 2 2, 0 1 55.5
Mohd Saif Shaikh (SLO) 2 2 2, 0 1 32.5
Gulam Rasul Shaikh (RF) 2 0 0, 0 0 5.5
Avinash Bagul (SLO) - - - - -
Prathamesh Mahale (RF) - - - - -
Ankit Vishwakarma (LS) - - - - -
Jagdish Ranka (RM) - - - - -
Uttam Parmar - - - - -
Akhilesh Shimpi (OS) 2 5 2, 3 2.5 83.5
Kunal Nawarange (RMF) 2 3 2, 1 1.5 62
Arun Yadav (RF) 5 1 1, 0, 0, 0, 0 0.2 25.3
Kartik Savla (RS) 1 0 - 0 21
Saksham Jha (RF) 2 1 0, 1 0.5 17.5
Sagar Jadhav (RF) 1 0 0 0 0
Tanish Shetty (RM) - - - - -
Bhavesh Patel (LS) - - - - -
Kuldeep Bhagwat Sonawane (RMF) - - - - -

Head to Head Stats - Belapur Blasters player records against Koparkairne Titans in their last 5 games

No data available.

Head to Head Stats - Koparkairne Titans player records against Belapur Blasters in their last 5 matches

No data available.

Belapur Blasters player records at the Dadoji Kondadev Stadium

M - Matches, R - Runs, Avg - Average Runs, W - Wickets, Avg W - Average Wickets, RR - Recent Scores, RW - Recent Wickets

Player Name M R Avg W Avg W RR RW
Omkar Umbarkar (RHB) 2 70 35 0 0 20, 50 -
Ashay Sardesai (RHB | RF) 2 51 25.5 0 0 12, 39 -
Arjun Shetty (LHB | OS) 2 25 12.5 0 0 1, 24 0, 0
Chinmay Sutar (RHB | LS) 2 64 32 0 0 49, 15 -
Hardik Tamore (RHB) 2 18 9 0 0 1, 17 -
Aniket Khadpe (LHB) 2 0 0 3 1.5 - 2, 1
Akash Parkar (RHB | RM) 2 51 25.5 3 1.5 51, 0 0, 3
Shashwat Jagtap (RHB | LS) 1 5 5 0 0 5 0
Sahil Phegade (RHB | RF) 1 0 0 3 3 - 3
Shreyash Gurav (LHB | LS) 2 0 0 1 0.5 0, 0 1, 0

Koparkairne Titans player records at the Dadoji Kondadev Stadium

M - Matches, R - Runs, Avg - Average Runs, W - Wickets, Avg W - Average Wickets, RR - Recent Scores, RW - Recent Wickets

Player Name M R Avg W Avg W RR RW
Aditya Pawar (RHB | OB) 2 48 24 0 0 47, 1 -
Ramanpreet Singh Ghoman (RHB | OS) 2 32 16 0 0 0, 32 -
Shourya Desai (RHB) 2 24 12 0 0 15, 9 -
Manoj Yadav (RHB | OS) 1 15 15 0 0 15 -
Shaun Rodrigues (RHB | LS) 2 27 13.5 0 0 9, 18 -
Akhilesh Shimpi (RHB | OS) 2 2 1 5 2.5 1, 1 2, 3
Kunal Nawarange (RHB | RMF) 2 26 13 3 1.5 1, 25 2, 1
Arun Yadav (RHB | RF) 2 41 20.5 1 0.5 35, 6 1, 0
Kartik Savla (RHB | RS) 1 1 1 0 0 1 -
Sarfaraz Shaikh (RHB | OS) 2 15 7.5 2 1 3, 12 2, 0
Mohd Saif Shaikh (RHB | SLO) 2 3 1.5 2 1 0, 3 2, 0
Gulam Rasul Shaikh (RHB | RF) 2 3 1.5 0 0 3, 0 0, 0

Where to watch BEB vs KOT Live in India?

The BEB vs KOT match will be streamed Live on the Fancode app and Website.

BEB Squad:

Omkar Umbarkar, Ashay Sardesai, Arjun Shetty, Chinmay Sutar, Hardik Tamore, Ajay Pandey, Pintu Yadav, Mehul Gokani, Vaibhav Mujage, Shantanu Nayak, Mahesh Tayade, Ajit Rai, Aryaman Thakkar, Aniket Kamat, Swayam Waghmare, Aniket Khadpe, Akash Parkar, Shashwat Jagtap, Gaurav Suryavanshi, Vidhyadhar Kamat, Sahil Phegade, Shreyash Gurav, Nandan Kamath, Prabhakar Nishad, Anurag Singh, Sandesh Koli and Pravin Burungle

KOT Squad:

Aditya Pawar, Ramanpreet Singh Ghoman, Shourya Desai, Manoj Yadav, Shaun Rodrigues, Ram Vishal Gupta, Sushant Gondkar, Soham Akhare, Siddhesh Ingawale, Divyaansh Saxena, Advait Bhave, Hrishikesh Chavan, Akhilesh Shimpi, Kunal Nawarange, Arun Yadav, Kartik Savla, Saksham Jha, Sagar Jadhav, Tanish Shetty, Bhavesh Patel, Kuldeep Bhagwat Sonawane, Sarfaraz Shaikh, Mohd Saif Shaikh, Gulam Rasul Shaikh, Avinash Bagul, Prathamesh Mahale, Ankit Vishwakarma, Jagdish Ranka and Uttam Parmar