PSC vs NHSC Player Stats, Maharashtra Champions League T20 2024, Final - Who Will Win Today’s Match Between Pradeep Sports Club and New Hind Sports Club. Pradeep Sports Club and New Hind Sports Club will go head to head against each other on March 17 (Sunday) 12:30 PM IST. PSC vs NHSC will take place at the Chatrapati Shivaji Stadium, Ratnagiri.

PSC vs NHSC Head To Head Records for Final between Pradeep Sports Club and New Hind Sports Club

Pradeep Sports Club and New Hind Sports Club have played each other 1 times, where Pradeep Sports Club have emerged victorious in 0 games and New Hind Sports Club has won 1 games.

  PSC NHSC Tied Total
Overall 0 1 0 1
At this Venue 0 1 0 1
Last 5 Matches 0 1 0 1

Venue Records at Chatrapati Shivaji Stadium, Ratnagiri

Following are the records for the 14 matches played at the Chatrapati Shivaji Stadium:

Total matches Played 14
Matches Won Batting First 4
Matches Won Batting Second 10
Average First Innings Score 133.6
Average Second Innings Score 125
Highest Total Recorded 175
Lowest Total Recorded 87

Toss Prediction for PSC vs NHSC Match

Most team have preferred to set targets at the Chatrapati Shivaji Stadium. Our prediction is that both skippers will ask the opposition to bowl first, if they win the toss.

PSC vs NHSC Player Stats, Pradeep Sports Club Player's Recent Batting Records (T20)

M - Matches, R - Runs, RS - Recent Scores, Avg - Average Runs, AFP - Average Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M R RS Avg AFP
Bhavik Amlani (RHB) 3 109 43, 13, 53 54.5 57
Harsh Mogaveera (LHB) 3 75 22, 0, 0, 53, 0 25 43.5
Riday Khandke (RHB) 3 50 37, 5, 8 50 43.3
Arman Shaikh (RHB) 5 74 54, 0, 11, 1, 8 14.8 38.3
Hardik Kurangale (RHB) 1 14 0, 14 - 32
Dashrath Chavan (RHB) 4 36 0, 28, 3, 5, 0 12 24
Tejas Bandal (RHB) 2 31 16, 15 15.5 21.5
Ankit Mukherjee (RHB) 1 14 14 14 20
Sunil Saragr (RHB) - - - - 12
Nilkanth Tanpure (RHB) 1 7 0, 7 7 12
Ajit Ghavane (LHB) 2 6 6, 0 6 9.3
Faizanul Rabbani (RHB) - - - - -
Rushi Naik - - - - -
Deepak Bhogle - - - - -
Malcolm Monteiro (RHB) 1 0 - - -
Dharmendra Yadav (LHB) 2 0 - - 35
Pratik Sawant (RHB) 2 0 - - 28
Ajinkya Beloshe (RHB) - - - - 20
Tushar Chate (RHB) 4 64 30, 32, 0, 2, 0 21.3 13.5
Pushkaraj Chavan (LHB) - - - - -
Sahil Madar (RHB) - - - - -

PSC vs NHSC Player Stats, New Hind Sports Club Player's Recent Batting Records (T20)

M - Matches, R - Runs, RS - Recent Scores, Avg - Average Runs, AFP - Average Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M R RS Avg AFP
Bins Neyyoth (RHB) 5 99 3, 29, 1, 2, 64 24.8 52.8
Pranav Kela (RHB) 4 75 22, 0, 16, 14, 23 18.8 45.3
Sarvesh Patil (RHB) 5 134 13, 7, 32, 43, 39 26.8 44.4
Sagar Jadhav (RHB) 4 69 19, 0, 0, 17, 33 - 40.6
Shivtej Patil (LHB) 3 0 - - 36.3
Rahul Magade (RHB) 5 103 0, 60, 12, 5, 26 20.6 33.3
Karan Shah (LHB) 4 78 13, 8, 53, 0, 4 19.5 28
Harshal Jadhav (RHB) 1 4 4 4 8
Gautam Sathe (RHB) 1 8 8 8 6.3
Kaushal Valsonkar (RHB) - - - - -
Jay Kamble (LHB) - - - - -
Asil Dalvi (LHB) - - - - -
Ayush Mhatre (RHB) - - - - -
Sail Gode (LHB) - - - - -
Bhushan Talawadekar (LHB) 2 88 21, 0, 67, 0 88 91.5
Akash Parkar (RHB) 3 28 0, 22, 6, 0, 0 14 80.2
Parikshit Valsangkar (RHB) 3 86 75, 0, 11, 0, 0 43 61.4
Raunak Shinde (RHB) 1 13 0, 13 13 48
Vishwajit Jagdale (LHB) 3 19 11, 0, 0, 0, 8 9.5 39.6
Paddy Amkoleka (LHB) 1 7 7 - 20

PSC vs NHSC Player Stats, Pradeep Sports Club Player's Recent Bowling Records (T20)

M - Matches, W - Wickets, RW - Recent Wickets, Avg - Average Wickets, AFP - Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M W RW Avg AFP
Abhishekt Khatu 4 9 3, 2, 1, 3 8.9 74.8
Padmanabhan Murliyaran 2 4 2, 0, 2, 0 9.3 70.5
Parth Chandan (SLO) 4 8 2, 3, 0, 1, 2 10.4 65.1
Akshad Redekar 2 1 1, 0, 0, 0 45 30.3
Nishit Bhalla (RMF) 2 1 1, 0, 0 38 26.7
Sagar Muley (SLO) 2 0 0, 0, 0 - 4.5
Afroz Sheikh (RFM) - - - - -
Dharmendra Yadav (LM) 2 2 1, 1 29.5 35
Pratik Sawant (RFM) 2 2 1, 1 21.5 28
Ajinkya Beloshe (OS) - - - - 20
Tushar Chate (OS) 4 0 0, 0, 0, 0, 0 - 13.5
Pushkaraj Chavan (SLO) - - - - -
Sahil Madar (RM) - - - - -

PSC vs NHSC Player Stats, New Hind Sports Club Player's Recent Bowling Records (T20)

M - Matches, W - Wickets, RW - Recent Wickets, Avg - Average Wickets, AFP - Average Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M W RW Avg AFP
Atharva Bhosale 3 7 3, 2, 2, 0 9.4 71.3
Saif Abbas 4 9 0, 2, 3, 1, 3 11.1 68
Dhrumil Matkar (SLO) 3 3 0, 0, 2, 0, 1 18 54.3
Kartik Mishra (SLO) 1 1 0, 1 17 42
Nehal Katakdhond (SLO) 3 0 0, 0, 0, 0, 0 - 24
Tushar Kadam (RFM) 5 2 0, 1, 0, 1, 0 69 18.4
Bhavya Atre (RMF) - - - - -
Darsh Murkute - - - - -
Akshay Jambhekar (OS) - - - - -
Bhushan Talawadekar (SLO) 2 2 0, 1, 0, 1 30 91.5
Akash Parkar (RM) 3 3 0, 0, 0, 3, 0 24 80.2
Parikshit Valsangkar (LBG) 3 4 0, 2, 0, 1, 1 18 61.4
Raunak Shinde 1 2 2, 0 17 48
Vishwajit Jagdale (SLO) 3 3 0, 1, 0, 2, 0 10.7 39.6
Paddy Amkoleka 1 0 - - 20

Head to Head Stats - Pradeep Sports Club player records against New Hind Sports Club in their last 5 matches

R - Runs, Avg - Average Runs, W - Wickets, Avg W - Average Wickets, RR - Recent Scores, RW - Recent Wickets

Player Name R Avg W Avg W RR RW
Bhavik Amlani (RHB) 13 13 0 - 13 -
Riday Khandke (RHB | OS) 5 5 0 - 5 -
Tejas Bandal (RHB | RMF) 15 15 0 - 15 -
Pratik Sawant (RHB | RFM) 0 - 1 26 - 1
Tushar Chate (RHB | OS) 30 30 0 - 30 -
Abhishekt Khatu (RHB) 0 - 1 23 - 1
Parth Chandan (RHB | SLO) 23 23 1 27 23, 0 0, 1
Akshad Redekar (RHB) 4 4 0 - 4, 0 0, 0
Nishit Bhalla (RHB | RMF) 32 - 0 - 32, 0 0, 0
Sagar Muley (LHB | SLO) 1 - 0 - 1, 0 0, 0

Head to Head Stats - New Hind Sports Club player records against Pradeep Sports Club in their last 5 matches

R - Runs, Avg - Average Runs, W - Wickets, Avg W - Average Wickets, RR - Recent Scores, RW - Recent Wickets

Player Name R Avg W Avg W RR RW
Bins Neyyoth (RHB) 29 - 0 - 29 -
Pranav Kela (RHB | LS) 14 14 0 - 14 -
Sagar Jadhav (RHB | RF) 0 - 1 34 - 1
Shivtej Patil (LHB) 0 - 2 13 - 2
Karan Shah (LHB | OS) 53 53 0 - 53 -
Parikshit Valsangkar (RHB | LBG) 18 18 1 20 0, 18 1, 0
Vishwajit Jagdale (LHB | SLO) 8 - 0 - 8 -
Atharva Bhosale (LHB) 0 - 2 12 - 2
Saif Abbas (LHB) 0 - 1 24 - 1

Pradeep Sports Club player records at the Chatrapati Shivaji Stadium

M - Matches, R - Runs, Avg - Average Runs, W - Wickets, Avg W - Average Wickets, RR - Recent Scores, RW - Recent Wickets

Player Name M R Avg W Avg W RR RW
Bhavik Amlani (RHB) 3 109 54.5 0 - 43, 13, 53 -
Harsh Mogaveera (LHB) 1 22 22 0 - 22 -
Riday Khandke (RHB | OS) 3 50 50 0 - 37, 5, 8 -
Arman Shaikh (RHB) 1 54 54 0 - 54 -
Hardik Kurangale (RHB) 1 14 - 0 - 0, 14 0, 0
Tejas Bandal (RHB | RMF) 2 31 15.5 0 - 16, 15 -
Ankit Mukherjee (RHB | OB) 1 14 14 0 - 14 -
Nilkanth Tanpure (RHB) 1 7 7 0 - 0, 7 0, 0
Ajit Ghavane (LHB) 2 6 6 0 - 6, 0 -
Dharmendra Yadav (LHB | LM) 2 0 - 2 29.5 - 1, 1
Pratik Sawant (RHB | RFM) 2 0 - 2 21.5 - 1, 1
Tushar Chate (RHB | OS) 2 62 31 0 - 30, 32 -
Abhishekt Khatu (RHB) 4 0 - 9 8.9 - 3, 2, 1, 3
Padmanabhan Murliyaran (RHB) 2 12 6 4 9.3 0, 10, 0, 2 2, 0, 2, 0
Parth Chandan (RHB | SLO) 4 23 23 8 10.4 0, 0, 23, 0, 0 2, 3, 0, 1, 2
Akshad Redekar (RHB) 2 23 23 1 45 0, 19, 4, 0 1, 0, 0, 0
Nishit Bhalla (RHB | RMF) 2 32 - 1 38 0, 32, 0 1, 0, 0
Sagar Muley (LHB | SLO) 2 1 - 0 - 1, 0, 0 0, 0, 0

New Hind Sports Club player records at the Chatrapati Shivaji Stadium

M - Matches, R - Runs, Avg - Average Runs, W - Wickets, Avg W - Average Wickets, RR - Recent Scores, RW - Recent Wickets

Player Name M R Avg W Avg W RR RW
Bins Neyyoth (RHB) 3 33 16.5 0 - 3, 29, 1 -
Pranav Kela (RHB | LS) 4 75 18.8 1 6 22, 0, 16, 14, 23 0, 1, 0, 0, 0
Sarvesh Patil (RHB) 1 13 13 0 - 13 -
Sagar Jadhav (RHB | RF) 3 36 - 2 30 19, 0, 0, 17 0, 1, 1, 0
Shivtej Patil (LHB) 3 0 - 3 17.3 - 0, 2, 1
Rahul Magade (RHB) 3 72 24 0 - 0, 60, 12 -
Karan Shah (LHB | OS) 4 78 19.5 0 - 13, 8, 53, 0, 4 0, 0, 0, 0, 0
Bhushan Talawadekar (LHB | SLO) 2 88 88 2 30 21, 0, 67, 0 0, 1, 0, 1
Parikshit Valsangkar (RHB | LBG) 3 86 43 4 18 75, 0, 11, 0, 0 0, 2, 0, 1, 1
Raunak Shinde (RHB) 1 13 13 2 17 0, 13 2, 0
Vishwajit Jagdale (LHB | SLO) 3 19 9.5 3 10.7 11, 0, 0, 0, 8 0, 1, 0, 2, 0
Paddy Amkoleka (LHB) 1 7 - 0 - 7 -
Atharva Bhosale (LHB) 3 6 6 7 9.4 0, 0, 0, 6 3, 2, 2, 0
Saif Abbas (LHB) 4 1 1 9 11.1 1, 0, 0, 0, 0 0, 2, 3, 1, 3
Kartik Mishra (RHB | SLO) 1 1 1 1 17 1, 0 0, 1

Where to watch PSC vs NHSC Live in India?

The PSC vs NHSC match will be streamed Live on the Fancode app and Website.

PSC Squad:

Bhavik Amlani, Harsh Mogaveera, Riday Khandke, Arman Shaikh, Hardik Kurangale, Dashrath Chavan, Tejas Bandal, Ankit Mukherjee, Sunil Saragr, Nilkanth Tanpure, Ajit Ghavane, Faizanul Rabbani, Rushi Naik, Deepak Bhogle, Malcolm Monteiro, Dharmendra Yadav, Pratik Sawant, Ajinkya Beloshe, Tushar Chate, Pushkaraj Chavan, Sahil Madar, Abhishekt Khatu, Padmanabhan Murliyaran, Parth Chandan, Akshad Redekar, Nishit Bhalla, Sagar Muley and Afroz Sheikh

NHSC Squad:

Bins Neyyoth, Pranav Kela, Sarvesh Patil, Sagar Jadhav, Shivtej Patil, Rahul Magade, Karan Shah, Harshal Jadhav, Gautam Sathe, Kaushal Valsonkar, Jay Kamble, Asil Dalvi, Ayush Mhatre, Sail Gode, Bhushan Talawadekar, Akash Parkar, Parikshit Valsangkar, Raunak Shinde, Vishwajit Jagdale, Paddy Amkoleka, Atharva Bhosale, Saif Abbas, Dhrumil Matkar, Kartik Mishra, Nehal Katakdhond, Tushar Kadam, Bhavya Atre, Darsh Murkute and Akshay Jambhekar