VAW vs KOT Player Stats, Navi Mumbai Premier League T20 2023, Match 28 - Who Will Win Today’s Match Between Vashi Warriors and Koparkairne Titans. Vashi Warriors and Koparkairne Titans will go head to head against each other on March 13 (Monday) 1:00 PM IST. VAW vs KOT will take place at the Dadoji Kondadev Stadium, Thane.

VAW vs KOT Head To Head Records for Match 28 between Vashi Warriors and Koparkairne Titans

Vashi Warriors and Koparkairne Titans are playing against each other for the first time.

Venue Records at Dadoji Kondadev Stadium, Thane

Following are the records for the 25 matches played at the Dadoji Kondadev Stadium:

Total matches Played 25
Matches Won Batting First 10
Matches Won Batting Second 15
Average First Innings Score 128.6
Average Second Innings Score 112.9
Highest Total Recorded 197
Lowest Total Recorded 43

Toss Prediction for VAW vs KOT Match

Most team have preferred to bowl first at the Dadoji Kondadev Stadium. Our prediction is that both skippers will put the opposition to bat first, if they win the toss.

VAW vs KOT Player Stats, Vashi Warriors Player's Recent Batting Records (T20)

M - Matches, R - Runs, RS - Recent Scores, Avg - Average Runs, AFP - Average Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M R RS Avg AFP
Hardik Karangale (RHB) 5 19 0, 0, 3, 16, 0 3.8 58.5
Nikhil Patil (RHB) 5 139 109, 19, 6, 5, 0 27.8 46.8
Prasad Pawar (RHB) 5 127 11, 18, 0, 27, 71 25.4 39.8
Pranav Dhawande (RHB) 3 48 5, 42, 1 16 29
Prithvik Pandit (LHB) 2 16 3, 13 8 26.7
Atul More (RHB) 2 0 - 0 26.5
Prashant Kamble (RHB) - - - - -
Vivek Jati (RHB) - - - - -
Hitesh Shetye (RHB) - - - - -
Omkar Chettiar (RHB) - - - - -
Manish Nagdev (RHB) - - - - -
Hrushikesh Pawar (LHB) 5 68 20, 0, 0, 31, 17 13.6 47.6
Dhrumil Matkar (LHB) 5 129 23, 27, 32, 0, 47 25.8 42.1
Jaideep Pardeshi (LHB) 5 109 29, 5, 29, 6, 40 21.8 30.4
Jitesh Raut (RHB) 3 67 26, 1, 40 22.3 29
Siddhant Singh (RHB) 5 41 0, 11, 19, 1, 10 8.2 20.2
Anurag (RHB) 5 4 0, 0, 0, 4, 0 0.8 18
Pankaj Patil (RHB) 1 2 2 2 6
Sangram Shirke (RHB) 1 2 2 2 6
Ayushman Yadav (RHB) - - - - -

VAW vs KOT Player Stats, Koparkairne Titans Player's Recent Batting Records (T20)

M - Matches, R - Runs, RS - Recent Scores, Avg - Average Runs, AFP - Average Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M R RS Avg AFP
Aditya Pawar (RHB) 5 175 48, 14, 34, 32, 47 35 41.5
Ramanpreet Singh Ghoman (RHB) 5 69 8, 12, 17, 0, 32 13.8 22.8
Shaun Rodrigues (RHB) 5 63 0, 18, 18, 9, 18 12.6 22
Shourya Desai (RHB) 5 54 1, 27, 1, 10, 15 10.8 21.8
Manoj Yadav (RHB) 2 16 1, 15 8 16
Hrishikesh Chavan (RHB) 2 4 0, 4 2 6
Siddhesh Ingawale (RHB) 2 8 7, 1 4 5
Divyaansh Saxena (LHB) - - - - -
Ram Vishal Gupta (RHB) - - - - -
Soham Akhare (RHB) - - - - -
Sushant Gondkar - - - - -
Advait Bhave (LHB) - - - - -
Akhilesh Shimpi (RHB) 5 4 2, 0, 0, 1, 1 0.8 56
Tanish Shetty (RHB) 1 30 30 30 42
Kunal Nawarange (RHB) 5 22 0, 4, 7, 10, 1 4.4 38.2
Kartik Savla (RHB) 3 21 5, 15, 1 7 27.7
Bhavesh Patel 2 23 16, 7 11.5 26.5
Arun Yadav (RHB) 5 69 35, 6, 0, 5, 23 13.8 25.3
Kuldeep Bhagwat Sonawane 1 2 2 2 25
Saksham Jha (RHB) 2 0 0, 0 0 17.5
Sagar Jadhav (RHB) 3 8 4, 2, 2 2.7 13

VAW vs KOT Player Stats, Vashi Warriors Player's Recent Bowling Records (T20)

M - Matches, W - Wickets, RW - Recent Wickets, Avg - Average Wickets, AFP - Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M W RW Avg AFP
Atul Singh (RM) 5 9 3, 3, 0, 0, 3 1.8 47.6
Gopendra Bohara (RF) 3 3 0, 1, 2 1 31.7
Nirankar Sharma (LB) 2 0 0, 0 0 9
Vaibhav Bane (LS) 1 0 0 0 7
Yash Malhotra (RFM) - - - - -
Suyash Ghegade (LS) - - - - -
Akash Patiriya (RMF) - - - - -
Kunal Sonar (OS) - - - - -
Hrushikesh Pawar (SLO) 5 4 1, 1, 0, 1, 1 0.8 47.6
Dhrumil Matkar (SLO) 5 5 1, 1, 1, 2, 0 1 42.1
Jaideep Pardeshi (OS) 5 0 - 0 30.4
Jitesh Raut 3 0 - 0 29
Siddhant Singh 5 1 0, 0, 1, 0, 0 0.2 20.2
Anurag (LF) 5 2 0, 0, 1, 1, 0 0.4 18
Pankaj Patil (RM) 1 0 - 0 6
Sangram Shirke (RM) 1 0 - 0 6
Ayushman Yadav (RMF) - - - - -

VAW vs KOT Player Stats, Koparkairne Titans Player's Recent Bowling Records (T20)

M - Matches, W - Wickets, RW - Recent Wickets, Avg - Average Wickets, AFP - Average Fantasy Points (Last 10 Games)

Player Name M W RW Avg AFP
Sarfaraz Shaikh (OS) 5 5 0, 2, 1, 0, 2 1 35.8
Ankit Vishwakarma (LS) 2 1 0, 1 0.5 34
Mohd Saif Shaikh (SLO) 4 2 0, 0, 2, 0 0.5 20.3
Prathamesh Mahale (RF) 1 0 0 0 15
Gulam Rasul Shaikh (RF) 3 1 1, 0, 0 0.3 14
Uttam Parmar - - - - -
Avinash Bagul (SLO) - - - - -
Jagdish Ranka (RM) - - - - -
Akhilesh Shimpi (OS) 5 8 0, 1, 2, 2, 3 1.6 56
Tanish Shetty (RM) 1 0 - 0 42
Kunal Nawarange (RMF) 5 4 0, 1, 1, 0, 2 0.8 38.2
Kartik Savla (RS) 3 1 1, 0, 0 0.3 27.7
Bhavesh Patel 2 0 0, 0 0 26.5
Arun Yadav (RF) 5 1 1, 0, 0, 0, 0 0.2 25.3
Kuldeep Bhagwat Sonawane 1 1 1 1 25
Saksham Jha (RF) 2 1 0, 1 0.5 17.5
Sagar Jadhav (RF) 3 1 0, 1, 0 0.3 13

Head to Head Stats - Vashi Warriors player records against Koparkairne Titans in their last 5 matches

No data available.

Head to Head Stats - Koparkairne Titans player records against Vashi Warriors in their last 5 games

No data available.

Vashi Warriors player records at the Dadoji Kondadev Stadium

M - Matches, R - Runs, Avg - Average Runs, W - Wickets, Avg W - Average Wickets, RR - Recent Scores, RW - Recent Wickets

Player Name M R Avg W Avg W RR RW
Hardik Karangale (RHB | RM) 5 19 3.8 9 1.8 0, 0, 3, 16, 0 3, 0, 4, 2, 0
Nikhil Patil (RHB) 5 139 27.8 0 0 109, 19, 6, 5, 0 -
Prasad Pawar (RHB) 5 127 25.4 0 0 11, 18, 0, 27, 71 -
Pranav Dhawande (RHB) 3 48 16 0 0 5, 42, 1 -
Prithvik Pandit (LHB | OB) 2 16 8 2 1 3, 13 0, 2
Atul More (RHB | RM) 2 0 0 1 0.5 - 0, 1
Hrushikesh Pawar (LHB | SLO) 5 68 13.6 4 0.8 20, 0, 0, 31, 17 1, 1, 0, 1, 1
Dhrumil Matkar (LHB | SLO) 5 129 25.8 5 1 23, 27, 32, 0, 47 1, 1, 1, 2, 0
Jaideep Pardeshi (LHB | OS) 5 109 21.8 0 0 29, 5, 29, 6, 40 -
Jitesh Raut (RHB) 3 67 22.3 0 0 26, 1, 40 -
Siddhant Singh (RHB) 4 31 7.8 1 0.3 0, 11, 19, 1 0, 0, 1, 0
Anurag (RHB | LF) 5 4 0.8 2 0.4 0, 0, 0, 4, 0 0, 0, 1, 1, 0
Pankaj Patil (RHB | RM) 1 2 2 0 0 2 -
Sangram Shirke (RHB | RM) 1 2 2 0 0 2 -
Atul Singh (RHB | RM) 5 5 1 9 1.8 0, 0, 5, 0, 0 3, 3, 0, 0, 3
Gopendra Bohara (RHB | RF) 3 0 0 3 1 0, 0, 0 0, 1, 2
Nirankar Sharma (RHB | LB) 2 2 1 0 0 2, 0 0, 0
Vaibhav Bane (LHB | LS) 1 1 1 0 0 1 0

Koparkairne Titans player records at the Dadoji Kondadev Stadium

M - Matches, R - Runs, Avg - Average Runs, W - Wickets, Avg W - Average Wickets, RR - Recent Scores, RW - Recent Wickets

Player Name M R Avg W Avg W RR RW
Aditya Pawar (RHB | OB) 5 175 35 0 0 48, 14, 34, 32, 47 -
Ramanpreet Singh Ghoman (RHB | OS) 5 69 13.8 0 0 8, 12, 17, 0, 32 -
Shaun Rodrigues (RHB | LS) 5 63 12.6 0 0 0, 18, 18, 9, 18 -
Shourya Desai (RHB) 5 54 10.8 0 0 1, 27, 1, 10, 15 -
Manoj Yadav (RHB | OS) 2 16 8 0 0 1, 15 -
Hrishikesh Chavan (RHB) 2 4 2 0 0 0, 4 -
Siddhesh Ingawale (RHB | OS) 2 8 4 0 0 7, 1 -
Akhilesh Shimpi (RHB | OS) 5 4 0.8 8 1.6 2, 0, 0, 1, 1 0, 1, 2, 2, 3
Tanish Shetty (RHB | RM) 1 30 30 0 0 30 -
Kunal Nawarange (RHB | RMF) 5 22 4.4 4 0.8 0, 4, 7, 10, 1 0, 1, 1, 0, 2
Kartik Savla (RHB | RS) 3 21 7 1 0.3 5, 15, 1 1, 0, 0
Bhavesh Patel 2 23 11.5 0 0 16, 7 0, 0
Arun Yadav (RHB | RF) 2 41 20.5 1 0.5 35, 6 1, 0
Kuldeep Bhagwat Sonawane 1 2 2 1 1 2 1
Sagar Jadhav (RHB | RF) 2 6 3 1 0.5 4, 2 0, 1
Sarfaraz Shaikh (RHB | OS) 5 6 1.2 5 1 0, 0, 0, 3, 3 0, 2, 1, 0, 2
Ankit Vishwakarma (RHB | LS) 2 25 12.5 1 0.5 11, 14 0, 1
Mohd Saif Shaikh (RHB | SLO) 4 7 1.8 2 0.5 0, 4, 0, 3 0, 0, 2, 0
Prathamesh Mahale (RHB | RF) 1 3 3 0 0 3 0
Gulam Rasul Shaikh (RHB | RF) 3 3 1 1 0.3 0, 3, 0 1, 0, 0

Where to watch VAW vs KOT Live in India?

The VAW vs KOT match will be streamed Live on the Fancode app and Website.

VAW Squad:

Hardik Karangale, Nikhil Patil, Prasad Pawar, Pranav Dhawande, Prithvik Pandit, Atul More, Prashant Kamble, Vivek Jati, Hitesh Shetye, Omkar Chettiar, Manish Nagdev, Hrushikesh Pawar, Dhrumil Matkar, Jaideep Pardeshi, Jitesh Raut, Siddhant Singh, Anurag, Pankaj Patil, Sangram Shirke, Ayushman Yadav, Atul Singh, Gopendra Bohara, Nirankar Sharma, Vaibhav Bane, Yash Malhotra, Suyash Ghegade, Akash Patiriya and Kunal Sonar

KOT Squad:

Aditya Pawar, Ramanpreet Singh Ghoman, Shaun Rodrigues, Shourya Desai, Manoj Yadav, Hrishikesh Chavan, Siddhesh Ingawale, Divyaansh Saxena, Ram Vishal Gupta, Soham Akhare, Sushant Gondkar, Advait Bhave, Akhilesh Shimpi, Tanish Shetty, Kunal Nawarange, Kartik Savla, Bhavesh Patel, Arun Yadav, Kuldeep Bhagwat Sonawane, Saksham Jha, Sagar Jadhav, Sarfaraz Shaikh, Ankit Vishwakarma, Mohd Saif Shaikh, Prathamesh Mahale, Gulam Rasul Shaikh, Uttam Parmar, Avinash Bagul and Jagdish Ranka