We look at the players battles for Match 19 of NMPL T20 to be played between KOT vs THT. We will also have the Koparkairne Titans vs Thane Tigers player records and player head to head records.

THT Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Hemant Buchade (SLO) 4 10 2.5 2.5 2.5 1.5 1.7
Tanush Kotian (OB) 5 8 1.6 1 2.5 1.5 -
Sumit Markali (RMF) 4 7 1.8 1.5 2 1.7 1.7
Dashrath Chavan (OS) 4 6 1.5 1 2 1 2
Parikshit Valsangkar (LBG) 4 4 1 1 1 - -
Jay Dhatrak (RMF) 2 3 1.5 3 - 1 -
Vicky Bhoir (RMF) 3 3 1 1 1 2 2
Bhavin Darji (LS) 3 - - - - 1 1.5

KOT Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Akhilesh Shimpi (OS) 4 8 2 1 2.3 1 -
Kunal Nawarange (RMF) 4 4 1 1 1 1.5 1.8
Sarfaraz Shaikh (OS) 4 3 0.8 1 0.7 2 1.5
Arun Yadav (RF) 2 2 1 - 1 1.3 1.5
Mohd Saif Shaikh (SLO) 3 2 0.7 - 0.7 1 1.3
Sagar Jadhav (RF) 1 1 1 1 - 1 2.5
Ankit Vishwakarma (LS) 1 1 1 1 - - 1
Kartik Savla (RS) 2 1 0.5 1 - 1 -
Gulam Rasul Shaikh (RF) 2 1 0.5 - 0.5 - 1.5
Bhavesh Patel (LS) 1 - - - - - 1

THT Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Shreeraj Anant Gharat (RHB) 13 278 21.4 22.6 19.4 109 113.3
Tanush Kotian (RHB) 4 113 28.3 48.5 8 152.6 122.2
Sahil Gode (LHB) 4 76 19 24.5 13.5 127.3 92.3
Vicky Patil (RHB) 3 62 20.7 6 28 100 104.5
Parikshit Valsangkar (RHB) 4 62 15.5 6 25 124 96.9
Bins Neyyoth (RHB) 1 16 16 16 - - 106.7
Dashrath Chavan (RHB) 2 11 5.5 - 11 100 66.7
Jay Dhatrak (RHB) 1 9 9 9 - 50 233.3
Arshin Deshmukh (RHB) 1 8 8 8 - - 66.7
Vicky Bhoir (LHB) 1 6 6 6 - - 200
Bhavin Darji (LHB) 1 - - - - - -
Hemant Buchade (LHB) 1 - - - - - -

KOT Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Aditya Pawar (RHB) 4 102 25.5 22.7 34 177.3 103.3
Ramanpreet Singh Ghoman (RHB) 2 47 23.5 23.5 - 141.7 68.4
Shaun Rodrigues (RHB) 3 45 15 13.5 18 106.7 130
Kunal Nawarange (RHB) 4 42 10.5 11.7 7 92.9 58
Shourya Desai (RHB) 4 35 8.8 11.3 1 155.6 65.6
Arun Yadav (RHB) 2 32 16 16 - 233.3 72
Sarfaraz Shaikh (RHB) 3 18 6 6 - 114.3 33.3
Kartik Savla (RHB) 3 18 6 6.5 5 166.7 144.4
Manoj Yadav (RHB) 1 15 15 15 - - 57.7
Ankit Vishwakarma (RHB) 1 14 14 - 14 - 107.7
Siddhesh Ingawale (RHB) 2 8 4 1 7 10.5 50
Bhavesh Patel (RHB) 1 7 7 - 7 25 42.9
Mohd Saif Shaikh (RHB) 2 7 3.5 3.5 - - 87.5
Sagar Jadhav (RHB) 1 2 2 - 2 - 40
Akhilesh Shimpi (RHB) 3 2 0.7 0.7 - - 40

KOT vs THT, Player Head to Head Battle (T20)