We look at the players battles for Match 11 of Maharashtra Champions League T20 to be played between NHSC vs BSA. We will also have the New Hind Sports Club vs Brilliant Sports Academy player records and player head to head records.

BSA Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Robin Vel (RMF) 1 1 1 - 1 - -
Tushar Rathod 1 1 1 - 1 - -
Rahul Vajantri (RMF) 1 - - - - - 2
Faiyaz Shaikh 1 - - - - - 1
Sairaj Shelar (RMF) 1 - - - - - 2
Aditya Lokhande (RMF) 1 - - - - - 1

NHSC Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Akash Parkar (RM) 12 22 1.8 1.6 2.7 1.7 1.3
Parikshit Valsangkar (LBG) 16 19 1.2 1.1 1.5 1.4 1.3
Dhrumil Matkar (SLO) 17 19 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4
Sagar Jadhav (RF) 8 8 1 1.8 0.3 1.3 1.9
Vishwajit Jagdale (SLO) 10 7 0.7 0.8 0.5 1.8 1
Saif Abbas 1 3 3 3 - - 2
Atharva Bhosale 1 3 3 3 - 3 -
Raunak Shinde 1 2 2 2 - - 1
Tushar Kadam (RFM) 4 2 0.5 0.5 - 1.5 1.7
Shivtej Patil 1 1 1 1 - - -
Karan Shah (OS) 1 - - - - - -

BSA Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Tushar Rathod (LHB) 1 10 10 10 - 133.3 200
Sairaj Shelar (RHB) 1 3 3 3 - - 50
Robin Vel (RHB) 1 - - - - - -

NHSC Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Bins Neyyoth (RHB) 13 317 24.4 28.3 19.8 130.7 124.7
Akash Parkar (RHB) 11 235 21.4 23.3 20.6 163.3 135.6
Parikshit Valsangkar (RHB) 14 231 16.5 19.5 15.3 154 91.5
Dhrumil Matkar (LHB) 14 221 15.8 15.3 16.3 119.3 144.3
Vishwajit Jagdale (LHB) 12 177 14.8 12.6 16.3 126.3 104
Sarvesh Patil (RHB) 7 164 23.4 33.3 10.3 135.7 93.6
Rahul Magade (RHB) 5 80 16 26 13.5 60 128.3
Sagar Jadhav (RHB) 7 80 11.4 13.5 8.7 131.4 82.9
Pranav Kela (RHB) 1 23 23 - 23 176.9 -
Atharva Bhosale (LHB) 1 6 6 - 6 50 125
Karan Shah (LHB) 1 4 4 - 4 100 -
Harshal Jadhav (RHB) 1 4 4 4 - - 66.7
Gautam Sathe (RHB) 1 3 3 3 - - 37.5

NHSC vs BSA, Player Head to Head Battle (T20)

No data available.