We look at the players battles for 1st Semi-Final of Pondicherry T20 Tournament to be played between SHA vs LIO. We will also have the Sharks XI vs Lions XI player records and player head to head records.

SHA Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Raghu Sharma (LBG) 26 34 1.3 1.9 1.1 1.3 1.5
Abeesh T A (RFM) 18 25 1.4 1 1.5 1.3 2.1
Chiranjeevi G (RM) 20 23 1.1 1 1.2 1 -
Akshay Jain S (SLO) 23 19 0.8 0.6 0.9 1 1.7
Thivagar G (RMF) 14 18 1.3 1 1.4 1.8 1.3
Vishal Khokhar (RM) 15 13 0.9 0.8 0.9 1.4 1.8
Rajasekar M (RM) 2 4 2 1 3 - 2
Logesh Prabagaran (RM) 3 4 1.3 1 1.5 - -
Sabari Sakthivel (RM) 7 4 0.6 0.7 0.5 1.3 1.2
Mohit Mittan (RM) 8 4 0.5 1 0.4 - -
Premraj Rajavelu 4 3 0.8 - 0.8 - -
Sharadh Kishan A (RM) 4 2 0.5 0.5 0.5 1 1
Sagar Trivedi (RM) 3 1 0.3 0.5 - 2 1
AS Govindaraajan (OB) 1 - - - - - -
Kushwanth Silora (RF) 1 - - - - - -

LIO Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Rohan Suresh (LB) 13 14 1.1 1.1 1 1 1.7
Parameeswaran S (RFM) 15 14 0.9 0.6 1.3 2 1.3
Shishir Hr H (SLC) 8 13 1.6 1.5 1.8 1.5 1
Krishna Pandey 8 8 1 1.3 0.8 2 1.1
Kashyap Prudvi (LM) 8 7 0.9 0.7 1 1 1.7
Avinash Badrinath (RMF) 7 6 0.9 1 0.8 1 2
Shree Varshan K G (RM) 2 4 2 2 - 1.5 1.5
Arjun L V (RS) 2 2 1 1 - 1.5 -
Akash Pugazhendi 4 2 0.5 0.5 0.5 - -
Vaibhav Singh (RF) 1 1 1 1 - 1 3

SHA Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Mohit Mittan (RHB) 25 614 24.6 22.9 29.8 136.3 123.4
Premraj Rajavelu (RHB) 20 435 21.8 22.5 20.4 157.5 81.5
Chiranjeevi G (RHB) 23 427 18.6 19.1 16.6 124.9 121.5
AS Govindaraajan (RHB) 10 319 31.9 34.2 28.5 112.7 105.2
Logesh Prabagaran (RHB) 18 288 16 18.8 2 106.9 100
Aravindraj Ravichandran (RHB) 22 273 12.4 8.7 18.9 76.2 113.8
Sagar Trivedi (LHB) 8 230 28.8 30.7 27.6 181.7 132.6
Thivagar G (RHB) 16 196 12.3 9 19.4 106.3 102.2
Abeesh T A (RHB) 9 113 12.6 10.9 18.5 109.8 200
Vishal Khokhar (RHB) 6 87 14.5 10.4 35 140.4 70
Yashwanth G (RHB) 1 29 29 29 - 60 88.5
Sabari Sakthivel (RHB) 4 22 5.5 4 7 100 250
Kaladi Nagur Babu (RHB) 4 22 5.5 2.7 14 118.8 150
Raghu Sharma (RHB) 5 10 2 2 - 57.1 100
Kushwanth Silora (RHB) 1 - - - - - -

LIO Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Parameeswaran S (RHB) 19 372 19.6 11.9 26.5 107.5 122.1
Krishna Pandey (RHB) 8 232 29 24.5 33.5 166.7 260.5
Akash Pugazhendi (LHB) 9 201 22.3 8.3 33.6 119.8 148.6
Jashwanth Shreeram R (RHB) 8 166 20.8 19.8 21.8 79.3 107.7
Shashank V (RHB) 6 90 15 13 17 78 70.3
Naveen Kaarthikeyan D (RHB) 8 78 9.8 7.3 11.2 97.5 78
Karthiraja U (LHB) 3 74 24.7 42 16 109.3 65.2
Sai Hariram K (RHB) 7 42 6 9 3.8 86.8 45
Shishir Hr H (RHB) 5 31 6.2 7 5 96.3 83.3
Nitin Pranaav V (RHB) 3 22 7.3 15 3.5 94.1 42.9
Kashyap Prudvi (LHB) 6 19 3.2 4.5 0.5 78.9 25
Pravin R (RHB) 2 18 9 16 2 145.5 50
Shree Varshan K G (RHB) 2 13 6.5 - 6.5 144.4 -
Avinash Badrinath (RHB) 3 5 1.7 2.5 - 100 -

SHA vs LIO, Player Head to Head Battle (T20)

Krishna Pandey ( LIO | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Vishal Khokhar (RM) 1 3 33.3 1

Mohit Mittan ( SHA | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Shishir Hr H (SLC) 14 13 107.7 1

Parameeswaran S ( LIO | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Abeesh T A (RFM) 0 2 0 1
Vishal Khokhar (RM) 28 16 175 1

Aravindraj Ravichandran ( SHA | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rohan Suresh (LB) 5 6 83.3 1
Shishir Hr H (SLC) 3 6 50 1

Shashank V ( LIO | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Raghu Sharma (LBG) 8 5 160 1
Akshay Jain S (SLO) 3 8 37.5 1

Chiranjeevi G ( SHA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rohan Suresh (LB) 12 8 150 1
Shishir Hr H (SLC) 1 3 33.3 1

Akash Pugazhendi ( LIO | BAT ) (LHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Thivagar G (RMF) 14 13 107.7 1
Vishal Khokhar (RM) 9 8 112.5 1

Logesh Prabagaran ( SHA | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rohan Suresh (LB) 13 4 325 1
Vaibhav Singh (RF) 0 1 0 1

Vishal Khokhar ( SHA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Kashyap Prudvi (LM) 8 6 133.3 1

Jashwanth Shreeram R ( LIO | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Chiranjeevi G (RM) 9 10 90 1

Sai Hariram K ( LIO | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Thivagar G (RMF) 0 1 0 1

AS Govindaraajan ( SHA | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Parameeswaran S (RFM) 0 1 0 1
Kashyap Prudvi (LM) 16 10 160 1