We look at the players battles for Match 28 of NMPL T20 to be played between VAW vs KOT. We will also have the Vashi Warriors vs Koparkairne Titans player records and player head to head records.

KOT Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Akhilesh Shimpi (OS) 5 8 1.6 1 1.8 1 -
Sarfaraz Shaikh (OS) 6 5 0.8 1 0.8 2 1.5
Kunal Nawarange (RMF) 6 5 0.8 1 0.8 1.5 1.6
Arun Yadav (RF) 2 2 1 - 1 1.3 1.5
Mohd Saif Shaikh (SLO) 4 2 0.5 - 0.5 1 1.5
Kuldeep Bhagwat Sonawane 1 1 1 - 1 - -
Gulam Rasul Shaikh (RF) 2 1 0.5 - 0.5 - 1.5
Ankit Vishwakarma (LS) 2 1 0.5 1 - - 1
Kartik Savla (RS) 2 1 0.5 1 - 1 -
Sagar Jadhav (RF) 2 1 0.5 1 - 1 2.7
Prathamesh Mahale (RF) 1 - - - - - -
Bhavesh Patel 2 - - - - - 1.5

VAW Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Atul Singh (RM) 5 11 2.2 2.7 1.5 1.3 1.6
Hardik Karangale (RM) 5 9 1.8 1.5 3 - -
Dhrumil Matkar (SLO) 7 6 0.9 1.3 0.3 1 1.2
Gopendra Bohara (RF) 3 5 1.7 2 1 2 1.7
Hrushikesh Pawar (SLO) 5 4 0.8 0.7 1 1 1.3
Prithvik Pandit (OB) 2 2 1 1 - - -
Anurag (LF) 5 2 0.4 0.7 - 1.3 1
Atul More (RM) 2 1 0.5 0.5 - - -
Siddhant Singh 3 1 0.3 - 0.5 1 -
Vaibhav Bane (LS) 1 - - - - 1 -
Nirankar Sharma (LB) 2 - - - - - -

KOT Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Aditya Pawar (RHB) 6 160 26.7 25.2 34 194.1 100
Ramanpreet Singh Ghoman (RHB) 4 67 16.8 16.8 - 114.6 66.7
Shaun Rodrigues (RHB) 5 63 12.6 11.3 18 105.6 100
Shourya Desai (RHB) 6 63 10.5 12.4 1 178.6 65.5
Kunal Nawarange (RHB) 5 46 9.2 9.8 7 92.9 54.1
Arun Yadav (RHB) 2 32 16 16 - 233.3 72
Tanish Shetty (RHB) 1 28 28 28 - 125 112.5
Ankit Vishwakarma (RHB) 2 25 12.5 11 14 - 86.2
Kartik Savla (RHB) 3 18 6 6.5 5 166.7 144.4
Sarfaraz Shaikh (RHB) 3 18 6 6 - 114.3 33.3
Bhavesh Patel 2 17 8.5 10 7 11.1 66.7
Manoj Yadav (RHB) 2 16 8 8 - - 45.7
Siddhesh Ingawale (RHB) 2 8 4 1 7 10.5 50
Mohd Saif Shaikh (RHB) 2 7 3.5 3.5 - - 87.5
Sagar Jadhav (RHB) 2 6 3 4 2 100 50
Akhilesh Shimpi (RHB) 4 4 1 1 - 200 40
Hrishikesh Chavan (RHB) 2 2 1 1 - - 50

VAW Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Prasad Pawar (RHB) 5 126 25.2 18.5 29.7 138.5 180
Dhrumil Matkar (LHB) 6 115 19.2 29 14.3 82.6 139.1
Nikhil Patil (RHB) 5 109 21.8 42 8.3 219.2 133.3
Jaideep Pardeshi (LHB) 5 100 20 13 24.7 104.3 102
Hrushikesh Pawar (LHB) 5 68 13.6 25.5 5.7 78.6 107
Jitesh Raut (RHB) 3 67 22.3 - 22.3 50 123.4
Pranav Dhawande (RHB) 3 48 16 5 21.5 100 68
Siddhant Singh (RHB) 3 29 9.7 19 5 77.8 56.4
Prithvik Pandit (LHB) 2 16 8 - 8 - 69.6
Anurag (RHB) 2 4 2 - 2 - 30.8
Nirankar Sharma (RHB) 1 2 2 2 - 50 100
Pankaj Patil (RHB) 1 2 2 - 2 100 -
Sangram Shirke (RHB) 1 2 2 - 2 40 -
Gopendra Bohara (RHB) 1 - - - - - -

VAW vs KOT, Player Head to Head Battle (T20)