T20
KAC vs CAL

KAC vs CAL Fantasy Dream Team Prediction: Fantasy Cricket Tips for Match 28

Last Updated: 6/12/2020 6:50 PM IST

Squads:

Kalighat Club:
Aamir Abdul Gani, Abhishek Bose, Amit Ajoy Banerjee, Amit Sahdev Kuila, Debtanu Baidya, Jayojit Jayaditya Basu, Mithlesh Das, Pradipta Jagadish Pramanik, Prakash Roy, Pritam Biplab Chakraborty, Pritan Dutta, Priyank Bengani, Satyaki Dutta, Shubrajit Das, Sourav Mondal, Subham Chatterjee, Subham Sarkar, Sudip Dipen Chatterjee, Toufik Uddin Mondal

Calcutta Customs Club: Abhilash Semiwal, Abhishek Amalendubikash Das, Aditya Sharma, Agniv Subrata Pan, Arjun Kumar, Arka Sarkar, Bapi Manna, Chirag Rajeshbhai Pathak, Dip Chatterjee, Karan Lal, Kunal Kumar, Prosenjit Kumar Das, Rajarshi Mitra, Ravikant Singh, Saikat Banerjee, Satyam Mishra, Shreyan Swarup Chakraborty, Sumanto Gupta, Suvankar Bal