T10
AUM vs MAR

AUM vs MAR Fantasy Dream Team Prediction: Fantasy Cricket Tips for today's match

Last Updated: 24/11/2020 1:10 PM IST

Squads:

American University of Malta:
Abhishek Prajapati, Akhil Konda, Amandeep Ralhan, Asif Ali Khan, Darshanik Gohil, Darshit Patankar, Deepak Singh, Girish Bapathu, Jitesh Kumar Patel, Mittul Patel, Nishit Bhatt, Prithvi Chauhan, Rammohan Gardas, Ravi Paul, Saneesh Kumar, Shiv Singh, Shubham Patel, Tarak Shah, Zoheb Malek

Marsa CC: Abishek Kuntala, David Athwal, Fanyan Mughal, Farhan Masih, Glenn Tavilla, Haroon Mughal, John Grima, Muhammad Usman, Muhammad Zubbair, Niraj Khanna, Noshair Akhter, Nowell Khosla, Sidharth Anand, Sumair Khan, Waseem Abbas, Zeeshan Khan