We look at the players battles for Match 4 of Pondicherry T20 Tournament to be played between BUL vs LIO. We will also have the Bulls XI vs Lions XI player records and player head to head records.

BUL vs LIO player battle, player records and player head to head records for Match 4, Pondicherry T20 Tournament 2024

BUL Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Rajakavi Rajagopal (RMF) 47 77 1.6 1.6 1.7 - 1
Lawrence Jawaharraj (OS) 37 43 1.2 1.2 1.2 - 1
Naman Sharma (SLO) 27 33 1.2 1.2 1.3 1.7 1.5
Satish Jangir B (OB) 30 26 0.9 1.1 0.8 - 1.6
Shiva Shankar M (OS) 25 20 0.8 1.3 0.4 - 1
Ravi Yadav (LMF) 10 18 1.8 2.2 1.3 1.7 2.2
S Rohan (LB) 15 16 1.1 1.3 0.9 1 1
Kamaleeshwaran A (RFM) 16 12 0.8 - 1 - 1
Sabhay Chadha (RMF) 7 9 1.3 2 0.8 - 1.1
Indrajeet Kumar (RMF) 8 7 0.9 1 0.9 - 1.4
R Vijay (RMF) 10 5 0.5 0.5 0.5 - 1.2
Jay Pandey (RM) 4 2 0.5 1 - - -
Angappan Umapathy (RMF) 3 1 0.3 - 0.5 - 1.5
Vijay Vats (OB) 3 1 0.3 0.3 - - 1

LIO Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Subramaniyan Kannan (SLO) 46 54 1.2 1.2 1.2 - 1.9
Vaibhav Singh (RF) 22 33 1.5 1.1 1.8 - 1
Karthigesan S (LS) 23 33 1.4 1.4 1.5 1.3 1
Rishi Raut (OS) 27 32 1.2 1.2 1.1 - 1.6
Vijai Raja (LMF) 23 31 1.3 1.4 1.2 - 1
Vinay Pratap Singh (RM) 29 26 0.9 1.4 0.6 - 1.1
Baskaran Surendar (OB) 15 19 1.3 2 0.8 - 2
Rajasekar M (RM) 20 19 1 0.9 1 - 1.3
J Manikandan (RMF) 11 16 1.5 1.3 1.6 - 1.3
Aravindaraj Arulprakasam (RMF) 12 12 1 1 1 1.3 2.1
Mohanakrishnan D Duraisamy 4 10 2.5 2.5 - - -
Logesh Prabagaran (RM) 9 7 0.8 0.8 0.8 - -
Aman Ahuja (RMF) 10 5 0.5 0.7 0.3 - 1.5
Kalaiyamudhan P (RF) 14 5 0.4 0.3 0.4 - 1.3
S Pranesh (LS) 3 3 1 1 1 - 1
M Mathan (RM) 3 3 1 - 1 1.5 1.6
Mohit Kale (LB) 4 2 0.5 - 0.7 - -
Divyanshu Yadav (SLO) 4 2 0.5 0.7 - - 1
Srajan Khare (OS) 2 - - - - - -
Premraj Rajavelu (RMF) 3 - - - - - -

BUL Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Kamaleeshwaran A (RHB) 30 570 19 19.5 18.2 127.5 115.1
Ragavan Ramamoorthy (RHB) 30 527 17.6 12.9 21.7 121.2 169.6
Jay Pandey (RHB) 19 457 24.1 22.4 25.9 123.1 89.9
Sunil Bishnoi (RHB) 28 359 12.8 13.9 10.8 142.8 134.9
Dinesh S (RHB) 23 328 14.3 10.3 19.4 127.9 181.2
Satish Jangir B (RHB) 27 275 10.2 8.6 14.7 129.6 84.1
Ramachandran Ragupathy (RHB) 10 243 24.3 21.2 27.4 172.9 179.1
Rajakavi Rajagopal (RHB) 28 199 7.1 6.9 7.3 106.1 89.6
Sambhav Parakh (RHB) 13 187 14.4 7 19 147.8 163
R Vijay (RHB) 19 186 9.8 6.6 13.3 147.4 112.1
Gautham Srinivas (RHB) 15 178 11.9 10.4 14 100.8 98.2
Ravi Yadav (LHB) 10 138 13.8 8 17.7 150 188.6
Sabhay Chadha (RHB) 6 79 13.2 16 7.5 248 154.5
Samarth Saxena (RHB) 5 73 14.6 10 17.7 154.5 146.7
Anand Bais (RHB) 8 71 8.9 9.5 8.3 85.3 140
Vijay Vats (RHB) 8 62 7.8 8 7.7 158.1 108.3
Indrajeet Kumar (RHB) 3 31 10.3 10.3 - 126.7 240
Lawrence Jawaharraj (RHB) 6 23 3.8 5 2.7 77.3 66.7
Naman Sharma (LHB) 4 6 1.5 1.3 2 25 50

LIO Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Aravind Akash RS (RHB) 44 830 18.9 20.9 16.7 131.6 112.7
Logesh Prabagaran (RHB) 50 809 16.2 16.5 15.9 118.8 140.4
Vishnu K (LHB) 43 564 13.1 13.2 13 168.6 170.2
J Manikandan (RHB) 40 532 13.3 12.2 14.3 122.8 117.2
Premraj Rajavelu (RHB) 29 495 17.1 16.4 18.3 150.3 140.8
Prabu B (RHB) 28 479 17.1 21.3 12.9 125.6 135.7
Baskaran Surendar (RHB) 21 411 19.6 20.6 17.9 145.5 151.1
Divyanshu Yadav (RHB) 16 246 15.4 12.1 18.6 128 153.6
Vinay Pratap Singh (RHB) 23 196 8.5 10.9 1.8 138.1 114.8
Srajan Khare (RHB) 11 171 15.5 21.5 8.4 126.5 93.3
Mohit Kale (RHB) 6 158 26.3 41.3 11.3 196 139.5
Kalaiyamudhan P (LHB) 16 136 8.5 10.3 3.3 111.7 115
Advitiya Dubey (RHB) 8 120 15 17.8 12.3 224.4 107.7
Rishi Raut (RHB) 15 107 7.1 7.2 7 130 80
Karthigesan S (RHB) 9 79 8.8 10 8.2 118.2 250
Vijai Raja (LHB) 8 34 4.3 6.3 2.3 58.3 250
Subramaniyan Kannan (LHB) 7 31 4.4 5.5 3 93.3 42.9
Vaibhav Singh (RHB) 7 25 3.6 3.3 4 85.7 116.7
M Mathan (RHB) 3 15 5 5 - 93.3 100
Rajasekar M (RHB) 3 14 4.7 11 1.5 140 -
S Pranesh (RHB) 2 8 4 7 1 140 33.3
Gautam Shastry (RHB) 1 3 3 3 - 42.9 -
Mohanakrishnan D Duraisamy (RHB) 3 2 0.7 1 0.5 100 14.3

BUL vs LIO, Player Head to Head Battle (T20)

Vijay Vats ( BUL | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Vinay Pratap Singh (RM) 17 5 340 1
Subramaniyan Kannan (SLO) 1 2 50 1

Ramachandran Ragupathy ( BUL | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Subramaniyan Kannan (SLO) 0 3 0 1

Baskaran Surendar ( LIO | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Shiva Shankar M (OS) 27 11 245.5 1
Ravi Yadav (LMF) 5 3 166.7 1
Naman Sharma (SLO) 20 16 125 1

Kamaleeshwaran A ( BUL | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Vaibhav Singh (RF) 10 8 125 2
Subramaniyan Kannan (SLO) 20 20 100 1

J Manikandan ( LIO | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Satish Jangir B (OB) 9 14 64.3 1
Lawrence Jawaharraj (OS) 9 11 81.8 1
Rajakavi Rajagopal (RMF) 16 12 133.3 1

Prabu B ( LIO | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Satish Jangir B (OB) 1 2 50 1
S Rohan (LB) 1 3 33.3 1
Lawrence Jawaharraj (OS) 17 11 154.5 1
Rajakavi Rajagopal (RMF) 8 11 72.7 2
Indrajeet Kumar (RMF) 1 5 20 1
Angappan Umapathy (RMF) 1 5 20 1

Satish Jangir B ( BUL | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Baskaran Surendar (OB) 4 3 133.3 1
J Manikandan (RMF) 14 7 200 1
Aravindaraj Arulprakasam (RMF) 14 5 280 1
Vijai Raja (LMF) 35 12 291.7 1

Premraj Rajavelu ( LIO | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Lawrence Jawaharraj (OS) 43 18 238.9 1

Aravind Akash RS ( LIO | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
R Vijay (RMF) 5 6 83.3 1
Satish Jangir B (OB) 9 12 75 2
S Rohan (LB) 15 15 100 1
Lawrence Jawaharraj (OS) 15 11 136.4 1
Naman Sharma (SLO) 9 12 75 2
Sabhay Chadha (RMF) 1 2 50 1

Logesh Prabagaran ( LIO | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Kamaleeshwaran A (RFM) 24 17 141.2 1
Satish Jangir B (OB) 19 16 118.8 2
S Rohan (LB) 13 4 325 1
Shiva Shankar M (OS) 14 10 140 1
Rajakavi Rajagopal (RMF) 6 3 200 2
Ravi Yadav (LMF) 5 5 100 1
Naman Sharma (SLO) 7 20 35 3

Gautham Srinivas ( BUL | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Subramaniyan Kannan (SLO) 2 3 66.7 1
Karthigesan S (LS) 1 2 50 1

Jay Pandey ( BUL | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Aravindaraj Arulprakasam (RMF) 32 25 128 1
Vijai Raja (LMF) 6 10 60 1
Vaibhav Singh (RF) 25 18 138.9 2
Vinay Pratap Singh (RM) 9 4 225 1
Rishi Raut (OS) 5 9 55.6 1
Subramaniyan Kannan (SLO) 11 12 91.7 1

Vinay Pratap Singh ( LIO | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rajakavi Rajagopal (RMF) 0 1 0 1

Ragavan Ramamoorthy ( BUL | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Vijai Raja (LMF) 0 3 0 1
Vaibhav Singh (RF) 12 7 171.4 1
Rishi Raut (OS) 19 6 316.7 1
Aman Ahuja (RMF) 4 3 133.3 1

Dinesh S ( BUL | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
J Manikandan (RMF) 1 3 33.3 1
Vinay Pratap Singh (RM) 5 5 100 1
Rishi Raut (OS) 12 7 171.4 1
Subramaniyan Kannan (SLO) 2 3 66.7 1

Vishnu K ( LIO | BAT ) (LHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Lawrence Jawaharraj (OS) 20 10 200 1
Rajakavi Rajagopal (RMF) 8 6 133.3 3

Srajan Khare ( LIO | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Vijay Vats (OB) 3 3 100 1
Kamaleeshwaran A (RFM) 4 3 133.3 1
Satish Jangir B (OB) 1 2 50 1

Gautam Shastry ( LIO | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Sabhay Chadha (RMF) 0 2 0 1

Sabhay Chadha ( BUL | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Vijai Raja (LMF) 0 1 0 1
Subramaniyan Kannan (SLO) 4 2 200 1

Advitiya Dubey ( LIO | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Satish Jangir B (OB) 0 1 0 1
Rajakavi Rajagopal (RMF) 0 1 0 1