We look at the players battles for Match 83 of SMA Trophy to be played between CHA vs MUM. We will also have the Chhattisgarh vs Mumbai player records and player head to head records.

CHA vs MUM player battle, player records and player head to head records for Match 83, Syed Mushtaq Ali Trophy 2023

MUM Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Tushar Deshpande (RM) 27 41 1.5 1.7 1.4 1.4 2.2
Shams Mulani (SLO) 12 17 1.4 0.9 2.5 1 1
Tanush Kotian (OB) 9 14 1.6 1.4 1.8 1.3 1
Mohit Avasthi (RF) 8 12 1.5 1.6 1.3 1.7 1.8
Dhawal Kulkarni (RM) 6 7 1.2 1 1.3 1.4 1.8
Shivam Dube (RM) 12 6 0.5 0.9 - 1 1
Yashasvi Jaiswal (LB) 3 1 0.3 - 0.3 - -
Atharva Ankolekar (SLO) 1 - - - - 1 2

CHA Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Ajay Mandal (SLO) 7 13 1.9 2 1.8 1 1
Shubham Agarwal (LBG) 10 13 1.3 1.3 1.3 1 1
Prashant Sai Painkra 8 9 1.1 1.6 0.3 - -
Sumit Ruikar (SLO) 8 9 1.1 1 1.2 1 1.2
Aayush Thakur (RFM) 5 8 1.6 1.7 1.5 1.7 2
Gagandeep Singh (SLO) 6 8 1.3 1 1.7 1 1
Sourabh Majumdar (RMF) 11 7 0.6 0.8 0.5 1.8 2
Shashank Singh (OB) 9 6 0.7 0.8 - 1.3 -
Ashish Chouhan 4 4 1 1 1 - -
Jivesh Butte 5 1 0.2 0.5 - 1.5 1.3

MUM Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Yashasvi Jaiswal (LHB) 41 1436 35 37.6 32.3 145.8 147.3
Shivam Dube (LHB) 34 904 26.6 27.7 24.6 137 143.7
Ajinkya Rahane (RHB) 27 665 24.6 26.3 23.5 141.4 124
Sarfaraz Khan (RHB) 16 245 15.3 16.1 14.5 101.4 126.8
Hardik Tamore (RHB) 9 221 24.6 16.4 34.8 118.7 120
Prasad Pawar (RHB) 8 185 23.1 19.2 29.7 151.1 178.1
Tanush Kotian (RHB) 5 113 22.6 32.3 8 148.7 122.2
Angkrish Raghuvanshi (RHB) 4 74 18.5 8 29 82.1 107.7
Shams Mulani (LHB) 9 71 7.9 13.5 3.4 125.9 123.3
Sairaj Patil (RHB) 2 31 15.5 - 31 105.3 122.2
Tushar Deshpande (LHB) 4 6 1.5 1.5 - 75 -

CHA Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Amandeep Khare (RHB) 10 469 46.9 29 64.8 167.7 141.8
Shashank Singh (RHB) 16 368 23 33.5 12.5 153.2 120.7
Harpreet Singh (LHB) 10 267 26.7 24 28.5 149.3 106.8
Shashank Chandrakar (RHB) 9 219 24.3 30.6 2.5 124.8 140.9
Sanidhya Hurkat (RHB) 5 177 35.4 32.5 37.3 119.7 109.5
Anuj Tiwary (LHB) 4 134 33.5 47.5 19.5 133.3 112.9
Sanjeet Desai (RHB) 6 89 14.8 8.5 27.5 97.1 96.5
Eknath Kelkar (RHB) 6 84 14 17.5 7 75.4 107.9
Ajay Mandal (LHB) 5 72 14.4 9.8 33 169.2 71.8
Gagandeep Singh (LHB) 5 26 5.2 7 2.5 53.3 138.5
Aayush Thakur (RHB) 4 18 4.5 2 7 200 25
Shubham Agarwal (RHB) 6 16 2.7 2.7 - 88.9 -
Sumit Ruikar (LHB) 2 5 2.5 5 - 166.7 -
Jivesh Butte 3 5 1.7 2 1.5 55.6 -
Sourabh Majumdar (RHB) 2 3 1.5 1.5 - 42.9 -

CHA vs MUM, Player Head to Head Battle (T20)

Shashank Singh ( CHA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Tushar Deshpande (RM) 7 9 77.8 1
Shams Mulani (SLO) 2 4 50 1

Eknath Kelkar ( CHA | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Royston Dias (LM) 5 3 166.7 1
Tushar Deshpande (RM) 2 4 50 1
Shivam Dube (RM) 6 5 120 1