We look at the players battles for Match 54 of SMA Trophy to be played between KAR vs MP. We will also have the Karnataka vs Madhya Pradesh player records and player head to head records.

KAR vs MP player battle, player records and player head to head records for Match 54, Syed Mushtaq Ali Trophy 2023

KAR Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Vyshak Vijay Kumar (RM) 32 37 1.2 1.3 0.9 1.6 1.7
Vidwath Kaverappa (RMF) 23 34 1.5 1.8 1 1.8 2
Krishnappa Gowtham (OB) 31 29 0.9 1.1 0.8 1.6 1.5
Prasidh Krishna (RMF) 21 28 1.3 1.4 1.3 1.1 2.1
Shubhang Hegde (SLO) 22 27 1.2 1.2 1.3 - 2
Vasuki Koushik (RM) 24 25 1 1.5 0.5 1.4 2.3
Manoj Bhandage (RM) 19 18 0.9 1 0.9 1.9 -
Pravin Dubey (LBG) 14 16 1.1 1.1 1.2 1 1
Krishnan Shrijith (OB) 1 1 1 1 - - -
Manish Pandey (RM) 1 - - - - - -
Ravikumar Samarth (OB) 2 - - - - - -

MP Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Avesh Khan (RMF) 40 44 1.1 0.8 1.3 1.4 1.4
Kumar Kartikeya (SLO) 23 24 1 0.8 1.4 1.2 1
Arshad Khan (LM) 16 20 1.3 2.3 0.4 1.3 1.8
Venkatesh Iyer (RM) 14 9 0.6 0.5 0.7 - 3
Mihir Hirwani (LBG) 6 8 1.3 - 2 1 1
Kulwant Khejroliya (LMF) 6 6 1 1.3 0.7 1.4 1.7
Sagar Solanki (SLO) 4 5 1.3 0.5 2 - -
Saransh Jain (OB) 6 3 0.5 0.5 0.5 - -
Shubham Sharma 2 1 0.5 - 0.5 - -
Rahul Batham (RM) 4 1 0.3 0.5 - 2 1
Parth Sahani (SLO) 4 - - - - 1 1

KAR Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Mayank Agarwal (RHB) 44 1231 28 31.4 22.5 137.1 145.9
Manish Pandey (RHB) 41 1086 26.5 34 18.6 137.9 130.6
Abhinav Manohar (RHB) 38 1055 27.8 27.8 27.7 153.5 142.4
Devdutt Padikkal (LHB) 38 1022 26.9 23.3 32.4 116 122.5
LR Chethan (RHB) 23 711 30.9 27.1 34.4 143.5 158.5
Krishnan Shrijith (LHB) 23 633 27.5 31.2 25.1 120.3 136.9
Ravikumar Samarth (RHB) 22 618 28.1 24.8 30.8 133.3 127.2
BR Sharath (RHB) 23 491 21.3 19.5 25.6 138.5 134.4
Manoj Bhandage (LHB) 18 351 19.5 20.7 18 205.9 105.8
Shubhang Hegde (LHB) 19 334 17.6 15.6 19.8 120.6 112.8
Krishnappa Gowtham (RHB) 27 306 11.3 7.7 15.8 165.6 143.5
Pravin Dubey (RHB) 10 140 14 15.8 12.2 176.9 82.8
Vyshak Vijay Kumar (RHB) 11 65 5.9 2.4 8.8 148.6 100
Vidwath Kaverappa (RHB) 3 10 3.3 6 2 50 150
Prasidh Krishna (RHB) 2 6 3 2 4 50 50

MP Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Venkatesh Iyer (LHB) 41 897 21.9 23.3 20.4 126.9 129.6
Rajat Patidar (RHB) 9 407 45.2 52.1 21 131.7 162.4
Shubham Sharma (RHB) 9 160 17.8 16.8 19.7 98.8 129.5
Parth Sahani (LHB) 10 132 13.2 15.1 8.7 131.3 82.8
Rishabh Chouhan (RHB) 5 115 23 25 15 111.1 118.2
Sagar Solanki (LHB) 5 103 20.6 20.7 20.5 114.6 85.7
Arshad Khan (LHB) 11 92 8.4 8.5 8 115.8 136.8
Rahul Batham (RHB) 4 88 22 10.7 56 107.1 119.7
Rakesh Thakur (RHB) 2 33 16.5 15 18 62.5 84.8
Avesh Khan (RHB) 10 33 3.3 2.4 4.2 83.3 360
Ajay Rohera (RHB) 2 15 7.5 7.5 - 93.8 -
Kumar Kartikeya (RHB) 3 9 3 - 4.5 64.3 -

KAR vs MP, Player Head to Head Battle (T20)

Manish Pandey ( KAR | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Arshad Khan (LM) 2 3 66.7 1

Abhinav Manohar ( KAR | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Kumar Kartikeya (SLO) 1 3 33.3 1

Venkatesh Iyer ( MP | AR ) (LHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Krishnappa Gowtham (OB) 8 8 100 1

Devdutt Padikkal ( KAR | BAT ) (LHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Avesh Khan (RMF) 2 6 33.3 1