We look at the players battles for Match 108 of SMA Trophy to be played between MP vs TN. We will also have the Madhya Pradesh vs Tamil Nadu player records and player head to head records.

MP vs TN player battle, player records and player head to head records for Match 108, Syed Mushtaq Ali Trophy 2023

TN Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Varun Chakaravarthy (LBG) 45 52 1.2 1.1 1.2 1 1.2
T Natarajan (LM) 30 39 1.3 1.7 0.6 2 1.9
Sai Kishore (SLO) 23 31 1.3 1.4 1.2 1.3 1.1
Shahrukh Khan (OB) 18 30 1.7 0.9 2.2 - -
M Mohammed (RM) 19 26 1.4 1.3 1.4 1.8 1.3
Washington Sundar (OB) 29 16 0.6 0.8 0.3 - 1.3
Sandeep Warrier (RM) 23 14 0.6 0.6 0.7 - 2.2
Sanjay Yadav (SLO) 15 13 0.9 0.8 1 1 -
Baba Aparajith (OB) 15 12 0.8 0.7 0.9 - 1.5
Kuldeep Sen (RF) 11 10 0.9 1 0.9 1.5 1
Vijay Shankar (RM) 7 5 0.7 2 0.2 1 1.7
Hari Nishaanth (OB) 2 2 1 2 - - -
Sai Sudharsan (LB) 2 1 0.5 1 - - -

MP Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Avesh Khan (RMF) 41 45 1.1 0.8 1.3 1.4 1.4
Kumar Kartikeya (SLO) 24 25 1 0.8 1.4 1.2 1
Arshad Khan (LM) 17 20 1.2 2.3 0.4 1.2 1.8
Venkatesh Iyer (RM) 15 9 0.6 0.5 0.6 - 2.3
Mihir Hirwani (LBG) 6 8 1.3 - 2 1 1
Kulwant Khejroliya (LMF) 6 6 1 1.3 0.7 1.5 1.7
Sagar Solanki (SLO) 5 5 1 0.5 1.3 - -
Saransh Jain (OB) 7 4 0.6 0.5 0.6 - -
Shubham Sharma 3 1 0.3 - 0.3 - -
Rahul Batham (RM) 4 1 0.3 0.5 - 2 1
Parth Sahani (SLO) 4 - - - - 1 1

TN Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Sai Sudharsan (LHB) 32 1324 41.4 46.1 36.7 137.8 142.2
Shahrukh Khan (RHB) 38 654 17.2 16.5 18.5 162.5 126.4
Baba Aparajith (RHB) 16 653 40.8 34.3 49.1 145.7 132.1
Vijay Shankar (RHB) 24 600 25 27.9 23.3 139 120
Sanjay Yadav (LHB) 19 563 29.6 41.8 18.7 152.6 155.4
Narayan Jagadeesan (RHB) 26 534 20.5 15.5 24.9 95.1 115.6
Ajitesh G (RHB) 16 516 32.3 28.2 34.1 210.3 137.9
Hari Nishaanth (LHB) 20 499 24.9 26.4 23.7 112.6 129.2
Washington Sundar (LHB) 21 340 16.2 14.9 17.4 142.7 98.1
Sai Kishore (LHB) 10 239 23.9 28.5 20.8 95 164
M Mohammed (RHB) 15 117 7.8 6.6 11 154.7 67.3
Varun Chakaravarthy (RHB) 9 24 2.7 5.5 1.9 69 21.1
Sandeep Warrier (RHB) 2 2 1 1 - 66.7 -

MP Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Venkatesh Iyer (LHB) 42 910 21.7 22.8 20.4 126.2 127.3
Rajat Patidar (RHB) 10 409 40.9 45.9 21 127.8 162.4
Shubham Sharma (RHB) 10 184 18.4 17.9 19.7 92.2 120
Parth Sahani (LHB) 11 135 12.3 13.6 8.7 131.3 76.1
Rishabh Chouhan (RHB) 6 131 21.8 23.2 15 109.6 112.1
Sagar Solanki (LHB) 6 108 18 16.8 20.5 111.1 85.7
Arshad Khan (LHB) 12 96 8 8 8 107.8 117.4
Rahul Batham (RHB) 5 90 18 8.5 56 107.1 115.4
Rakesh Thakur (RHB) 3 34 11.3 8 18 54.5 84.8
Avesh Khan (RHB) 11 34 3.1 2.2 4.2 84.2 360
Saransh Jain (LHB) 5 33 6.6 7 5 100 150
Ajay Rohera (RHB) 2 15 7.5 7.5 - 93.8 -
Kumar Kartikeya (RHB) 3 9 3 - 4.5 64.3 -

MP vs TN, Player Head to Head Battle (T20)

Vijay Shankar ( TN | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Avesh Khan (RMF) 10 7 142.9 1

Shahrukh Khan ( TN | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Avesh Khan (RMF) 1 2 50 1

Venkatesh Iyer ( MP | AR ) (LHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
T Natarajan (LM) 0 1 0 1

Rajat Patidar ( MP | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Varun Chakaravarthy (LBG) 1 2 50 1