We look at the players battles for Match 55 of SMA Trophy to be played between MUM vs VID. We will also have the Mumbai vs Vidarbha player records and player head to head records.

MUM vs VID player battle, player records and player head to head records for Match 55, Syed Mushtaq Ali Trophy 2022

MUM Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Shardul Thakur (RMF) 44 52 1.2 0.8 1.5 1.3 1.3
Tushar Deshpande (RM) 9 7 0.8 1 0.5 1 2
Shivam Dube (RM) 12 4 0.3 0.3 0.3 1 -
Shams Mulani (SLO) 3 3 1 1 1 1 1.3
Dhawal Kulkarni (RM) 6 3 0.5 1 - 2 2
Prashant Solanki (LB) 2 2 1 - 1 1 -
Sarfaraz Khan (LB) 1 - - - - - -
Sairaj Patil (RM) 1 - - - - - -
Yashasvi Jaiswal (LB) 1 - - - - - -
Tanush Kotian (OB) 1 - - - - - -
Aman Khan (RM) 2 - - - - 1 1
Shreyas Iyer (LBG) 2 - - - - - -

VID Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Umesh Yadav (RF) 14 20 1.4 1.3 1.6 2 2.2
Darshan Nalkande (RFM) 7 13 1.9 2.6 - 1 2
Yash Thakur (RM) 5 11 2.2 2.8 - 1.5 2
Akshay Karnewar (SLO) 5 3 0.6 0.8 - 1 1
Lalit Yadav (RMF) 2 2 1 1 - 1.5 1
Akshay Wakhare (OB) 5 2 0.4 0.3 1 1 -
Atharva Taide (SLO) 2 - - - - - -

MUM Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Shreyas Iyer (RHB) 53 1410 26.6 26.3 26.9 124.7 120.8
Prithvi Shaw (RHB) 32 817 25.5 28.7 23.6 152 142.8
Shivam Dube (LHB) 27 707 26.2 23.5 30.1 127.4 135.8
Yashasvi Jaiswal (LHB) 25 628 25.1 22.5 29.1 134.7 140
Ajinkya Rahane (RHB) 15 267 17.8 14.4 19.5 107.1 118.1
Sarfaraz Khan (RHB) 12 203 16.9 19 15.4 139.1 136.7
Shardul Thakur (RHB) 19 163 8.6 6.6 10.4 143.8 81.4
Tushar Deshpande (LHB) 3 26 8.7 - 8.7 152.9 -
Aman Khan (RHB) 2 24 12 5 19 200 200
Hardik Tamore (RHB) 1 19 19 - 19 75 100
Shams Mulani (LHB) 2 12 6 1 11 150 75
Dhawal Kulkarni (RHB) 3 9 3 4.5 - 71.4 66.7

VID Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Jitesh Sharma (RHB) 15 331 22.1 22.6 21.4 162.6 154.1
Atharva Taide (LHB) 4 116 29 - 29 140.4 124.1
Akshay Wadkar (RHB) 4 92 23 10 27.3 117.2 107.4
Apoorv Wankhade (RHB) 4 83 20.8 26 19 180 87
Siddhesh Wath (RHB) 4 76 19 29 15.7 107.1 94.1
Umesh Yadav (RHB) 8 75 9.4 6.3 11.2 122.2 90
Akshay Karnewar (LHB) 4 48 12 4 14.7 130 90
Darshan Nalkande (RHB) 4 48 12 7 13.7 118.4 37.5
Shubham Dubey (LHB) 2 42 21 - 21 142.9 152.4
Akshay Wakhare (RHB) 1 - - - - - -
Rushabh Rathod (RHB) 1 - - - - - -

MUM vs VID, Player Head to Head Battle (T20)

Ajinkya Rahane ( MUM | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Umesh Yadav (RF) 90 66 136.4 2

Apoorv Wankhade ( VID | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Shardul Thakur (RMF) 0 2 0 1

Shreyas Iyer ( MUM | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Akshay Wakhare (OB) 1 2 50 1

Jitesh Sharma ( VID | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Shardul Thakur (RMF) 14 12 116.7 1
Tushar Deshpande (RM) 8 7 114.3 1

Shivam Dube ( MUM | AR ) (LHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Akshay Wakhare (OB) 0 1 0 1

Prithvi Shaw ( MUM | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Umesh Yadav (RF) 24 16 150 2

Atharva Taide ( VID | BAT ) (LHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Tushar Deshpande (RM) 1 3 33.3 1