PNXI Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Rajakavi Rajagopal 7 16 2.3 2 2.5 1.4 1.3
Mayank Pandey (RF) 9 9 1 1.8 0.4 1.3 1.8
Rajasekar M (RM) 3 6 2 1.5 3 1 1.5
Naarayanan KR (RMF) 5 6 1.2 1 1.5 1.7 2
Radjrathename N (OS) 3 5 1.7 1 2 2 1
Arunachalm Velan (OS) 7 5 0.7 0.3 1 1 1
Yathish Kumar N (OS) 5 3 0.6 0.8 - - 1.8
Jai Dagar 4 1 0.3 - 0.5 - -
P Sunil Kumar (RMF) 1 - - - - - -
Dhinesh Sekaran (RS) 1 - - - - - -
Megaraajan Ponnurangam 1 - - - - - -
S Sanjay Sudhaakar 4 - - - - - 1

PWXI Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Murugan Panneer (RMF) 18 15 0.8 0.2 1.1 - 2.1
Thennavan N (OS) 8 12 1.5 2 1.4 1 2
Madan Kumar K (RM) 10 10 1 1 1 1.1 2
Subramaniyan Kannan (SLO) 10 10 1 - 1.1 - 1.7
Malladi Subrahmanyam (RM) 9 9 1 0.9 1.5 1 -
Mukesh Amutha 4 8 2 - 2 1.7 1
Arunraj Shanmugam R 2 7 3.5 - 3.5 - -
Thamizhmani Govindan (OB) 4 6 1.5 - 1.5 2 1.5
Bhupender Chauhan (RM) 8 4 0.5 0.5 0.5 1.5 1
Balasubramaniam Dhandapani (RMF) 1 2 2 - 2 - -
Karthikeyan Jayasundaram (OB) 6 1 0.2 0.3 - - 1
Prabhu Srinivasan (RM) 1 - - - - - -

PNXI Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Mathavan M (RHB) 24 390 16.3 14.6 17.4 125 126.9
Surendiran P (RHB) 22 317 14.4 17.7 9.7 104.8 90.4
S Sanjay Sudhaakar (RHB) 7 135 19.3 23.3 14 148.4 148.1
P Sunil Kumar (RHB) 7 117 16.7 17.7 16 84.1 47.8
Rajashekar Reddy (RHB) 5 113 22.6 7.7 45 133.9 140.7
Ashok Kumar Ramarao (RHB) 5 71 14.2 13 19 135.7 107.7
Arunachalm Velan (RHB) 6 63 10.5 9.7 11.3 230 283.3
Rajakavi Rajagopal (RHB) 5 61 12.2 13 11 94.2 75
Yashwanth G (RHB) 2 30 15 15 - 50 85.2
Mayank Pandey (RHB) 5 23 4.6 10 1 191.7 -
Jai Dagar (LHB) 4 19 4.8 3.5 6 40 130
G Ramesh Gajendiran (RHB) 2 14 7 11 3 107.7 -
Gajender Tanwar (RHB) 2 12 6 1 11 33.3 125
Yathish Kumar N (RHB) 3 10 3.3 1 4.5 66.7 200
Dhinesh Sekaran (RHB) 1 4 4 - 4 80 -
Naarayanan KR (RHB) 2 3 1.5 1 2 100 33.3

PWXI Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Karthikeyan Jayasundaram (RHB) 19 357 18.8 22.6 16 124.3 110
Thennavan N (RHB) 20 299 14.9 15.2 14.2 133.6 92.1
Shashank Vinod (RHB) 12 210 17.5 18.4 15.8 92.3 70.5
Thamizhmani Govindan (RHB) 6 134 22.3 22.3 - 133.7 82.1
Bhupender Chauhan (RHB) 11 91 8.3 11.3 4.6 116.4 67.5
Natarajan Kuzhandaivelu (RHB) 4 70 17.5 17.5 - 140.8 25
Prasanna Kodiyan (RHB) 5 60 12 12 - 114.3 100
Arunraj Shanmugam R (RHB) 2 55 27.5 27.5 - 136.8 27.3
Murugan Panneer (RHB) 6 33 5.5 6 4.5 86.7 140
Vijayendiran Nagarajan (RHB) 1 18 18 18 - 75 -
Madan Kumar K (RHB) 4 17 4.3 4.3 - 130.8 -
Malladi Subrahmanyam (RHB) 3 12 4 - 6 40.7 100
Porchezhian (LHB) 2 4 2 2 - 50 -
Balasubramaniam Dhandapani (RHB) 1 - - - - - -

PWXI vs PNXI, Player Head to Head Battle (T20)

Thennavan N ( PWXI | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Radjrathename N (OS) 9 8 112.5 1
Yathish Kumar N (OS) 1 7 14.3 1

Surendiran P ( PNXI | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Madan Kumar K (RM) 0 1 0 1

Shashank Vinod ( PWXI | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Mayank Pandey (RF) 1 4 25 1

Karthikeyan Jayasundaram ( PWXI | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rajasekar M (RM) 0 1 0 1

Mathavan M ( PNXI | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Murugan Panneer (RMF) 2 6 33.3 1
Malladi Subrahmanyam (RM) 0 2 0 1

Gajender Tanwar ( PNXI | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Mukesh Amutha 2 2 100 1

P Sunil Kumar ( PNXI | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Thennavan N (OS) 0 2 0 1

S Sanjay Sudhaakar ( PNXI | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Mukesh Amutha 13 5 260 1

Natarajan Kuzhandaivelu ( PWXI | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Mayank Pandey (RF) 11 6 183.3 1

Rajakavi Rajagopal ( PNXI | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Mukesh Amutha 0 1 0 1

Prasanna Kodiyan ( PWXI | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rajakavi Rajagopal 10 12 83.3 1

Porchezhian ( PWXI | BAT ) (LHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rajakavi Rajagopal 0 1 0 1