We look at the players battles for Match 5 of Pondicherry T20 Tournament to be played between SHA vs TUS. We will also have the Sharks XI vs Tuskers XI player records and player head to head records.

SHA vs TUS player battle, player records and player head to head records for Match 5, Pondicherry T20 Tournament 2024

SHA Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Karthik B Nair (OB) 23 38 1.7 1.4 1.9 1.1 1
Saurabh Yadav (RFM) 25 38 1.5 1.7 1.4 1.7 2
SB Sai Chetan (SLO) 23 35 1.5 2.1 1.1 - 1.7
Desh Deepak Chauhan (RM) 28 30 1.1 1.1 1 - -
Love Kumar (RM) 20 23 1.1 1.4 0.9 - 1.2
Mohit Mittan (RM) 16 19 1.2 1.5 1 1 1
Vikas Gupta (OB) 16 19 1.2 1 1.3 - 1.7
Thennavan N (OS) 22 19 0.9 0.9 0.9 - -
S Santhosh Kumaran (RM) 9 14 1.6 3 1.1 2.5 1
Parth Vaghani (LM) 11 13 1.2 1.6 0.8 1 1.3
S Magesh (RM) 14 13 0.9 1.2 0.3 - 1.3
Mithilesh Mishra (LS) 15 13 0.9 0.5 1.3 - 1.2
Vikram Kumar (OB) 10 12 1.2 1 1.3 - -
Utkarsh Sahu (SLO) 9 9 1 1.5 0.6 - 1.5
Maria Ajay M (RM) 7 8 1.1 1.5 0.7 - 1.5
Anishvishagan G P (OS) 2 2 1 - 2 - -
Fabid Ahmed (OB) 4 2 0.5 - 1 1 1.7
Tejveer Kumar (RMF) 5 2 0.4 - 0.5 - 1.8
Kunal Rawat (LS) 2 1 0.5 1 - - -
Rakshith Manjunath (OS) 1 - - - - - -
Akshant Baghel (RMF) 1 - - - - - -

TUS Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Shishir H R (SLC) 27 39 1.4 1.8 0.9 - 1
Prateesh Saraswat (LMF) 25 25 1 0.9 1.2 - 1
Marimuthu Vikneshwaran (RM) 17 17 1 0.9 1.1 - -
Ujwal Gowda (LS) 14 16 1.1 0.8 1.3 - 1.3
Saie Sharan Y (RFM) 18 16 0.9 0.9 1 1 1.3
Aman Khan (RM) 14 15 1.1 1 1.1 1.6 1.4
Arshil Rajendra (LS) 13 13 1 1.3 0.7 - 1.3
Akash Pugazhendi 11 10 0.9 0.4 1.8 - -
Shree Varshan K G (RM) 5 9 1.8 2 1 1.3 1.6
Mohammed Shafeequddin (RM) 6 8 1.3 1.5 1 1.5 1.7
Vinay Murugesh (OS) 5 7 1.4 - 1.4 - 2
Krishnakumar S (LMF) 5 6 1.2 1.3 1 - 1
Karthikeyan Jayasundaram (OB) 10 5 0.5 1 - - -
Parameeswaran Sivaraman (RFM) 8 4 0.5 0.6 0.3 - -
Kaladi Nagur Babu (SLO) 1 1 1 - 1 - -
Ritesh Gudge (OS) 1 - - - - - -
Ashok Kumar Ramarao 1 - - - - - -
Kushwanth Silora (RF) 1 - - - - - -

SHA Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Mohit Mittan (RHB) 24 738 30.8 26.8 37.3 138.7 122.1
George Samuel A (RHB) 33 593 18 19 17.2 104.8 117.4
Ajay Rohera (RHB) 16 508 31.8 24.8 40.7 173.8 193.9
Surendiran P (RHB) 26 418 16.1 22 9.2 108.1 123.3
Thennavan N (RHB) 37 399 10.8 13 6.8 109.2 79.9
Vikram Kumar (RHB) 18 215 11.9 11.4 13.8 106.3 92.8
Desh Deepak Chauhan (RHB) 21 191 9.1 11.9 7.7 153.4 98.2
Neyan Kangayan (RHB) 12 179 14.9 16.8 13 90.8 97.6
Karthik B Nair (RHB) 15 179 11.9 10.9 14.8 124.5 126.7
Fabid Ahmed (RHB) 4 156 39 34 44 118.9 111.4
Saurabh Yadav (RHB) 17 128 7.5 4.6 12.8 85.9 211.5
Anishvishagan G P (RHB) 13 104 8 6.4 9 136.6 133.3
S Santhosh Kumaran (RHB) 13 95 7.3 7.4 7 164 92.9
Akshant Baghel (RHB) 8 93 11.6 10 12.2 121.9 142.1
Utkarsh Sahu (LHB) 7 61 8.7 9.6 6.5 210 158.3
Rakshith Manjunath (RHB) 7 50 7.1 7 7.5 74.3 82.8
Mithilesh Mishra (LHB) 3 19 6.3 1 9 88.9 73.3
Vikas Gupta (RHB) 4 15 3.8 1 6.5 85.7 37.5
SB Sai Chetan (LHB) 4 11 2.8 3 2.5 137.5 -
Love Kumar (RHB) 1 - - - - - -
Maria Ajay M (RHB) 1 - - - - - -

TUS Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Marimuthu Vikneshwaran (RHB) 31 801 25.8 29.5 21.4 138 138.3
Pravin R (RHB) 31 659 21.3 17.4 24.1 162.8 179
Parameeswaran Sivaraman (RHB) 21 534 25.4 17.9 32.3 123.1 129.3
Karthikeyan Jayasundaram (RHB) 30 484 16.1 18.2 14.1 132.4 135.5
Akash Pugazhendi (LHB) 21 457 21.8 13.8 27.8 107.8 108.9
Mathavan M (RHB) 26 395 15.2 17.7 14.3 119.5 105.9
Kaladi Nagur Babu (RHB) 19 363 19.1 23 14.8 109.5 118.1
Aman Khan (RHB) 21 360 17.1 21.2 14.1 133.5 96
Jashwanth Shreeram R (RHB) 20 322 16.1 16.7 15.5 81 88.4
Virendra Chauhan (RHB) 26 320 12.3 15.8 10.1 140 153.7
Md Waseef Mukadam (RHB) 9 158 17.6 15.3 18.7 150 177.5
Ashok Kumar Ramarao (RHB) 12 115 9.6 11.7 7.5 117.5 91.1
Ujwal Gowda (RHB) 11 112 10.2 13.6 1 120.7 97.7
Mohammed Shafeequddin (RHB) 5 70 14 20.5 9.7 103.6 75
Nitesh Sharma (RHB) 7 67 9.6 8.3 10.5 204.3 111.1
Saie Sharan Y (RHB) 7 52 7.4 - 7.4 125.9 163.6
Shishir H R (RHB) 10 49 4.9 3.8 6.5 97.1 93.8
Ritesh Gudge (RHB) 3 17 5.7 5.7 - 118.2 57.1
Shree Varshan K G (RHB) 2 13 6.5 - 6.5 144.4 -
Kushwanth Silora (RHB) 3 7 2.3 2 2.5 70 -
Vinay Murugesh (RHB) 3 2 0.7 0.7 - 100 -
Prateesh Saraswat (RHB) 2 1 0.5 - 1 100 -

SHA vs TUS, Player Head to Head Battle (T20)

Fabid Ahmed ( SHA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Mohammed Shafeequddin (RM) 4 4 100 1

Ajay Rohera ( SHA | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Shishir H R (SLC) 15 5 300 1
Ujwal Gowda (LS) 0 3 0 1

Marimuthu Vikneshwaran ( TUS | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Fabid Ahmed (OB) 16 15 106.7 1
Mohit Mittan (RM) 9 10 90 2
Karthik B Nair (OB) 26 16 162.5 1
S Magesh (RM) 6 5 120 1
SB Sai Chetan (SLO) 30 21 142.9 1

S Santhosh Kumaran ( SHA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Parameeswaran Sivaraman (RFM) 6 3 200 1
Ujwal Gowda (LS) 0 1 0 1

Thennavan N ( SHA | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Shree Varshan K G (RM) 12 3 400 1

Kaladi Nagur Babu ( TUS | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Love Kumar (RM) 28 22 127.3 1

Mohit Mittan ( SHA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Marimuthu Vikneshwaran (RM) 13 10 130 1
Shishir H R (SLC) 39 32 121.9 1

Parameeswaran Sivaraman ( TUS | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
S Santhosh Kumaran (RM) 11 10 110 1
Mohit Mittan (RM) 22 14 157.1 1
Karthik B Nair (OB) 27 24 112.5 3
SB Sai Chetan (SLO) 12 12 100 1
Saurabh Yadav (RFM) 24 13 184.6 1

Surendiran P ( SHA | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Marimuthu Vikneshwaran (RM) 1 2 50 1
Saie Sharan Y (RFM) 6 5 120 1

George Samuel A ( SHA | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Parameeswaran Sivaraman (RFM) 1 2 50 1
Saie Sharan Y (RFM) 12 12 100 1
Shishir H R (SLC) 2 6 33.3 1
Prateesh Saraswat (LMF) 0 3 0 2

Karthikeyan Jayasundaram ( TUS | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
S Santhosh Kumaran (RM) 1 3 33.3 1
Karthik B Nair (OB) 33 24 137.5 2
S Magesh (RM) 8 4 200 1
Saurabh Yadav (RFM) 4 6 66.7 1

Pravin R ( TUS | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Parth Vaghani (LM) 0 2 0 1
S Magesh (RM) 0 2 0 1
Desh Deepak Chauhan (RM) 12 9 133.3 1

Mathavan M ( TUS | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
S Santhosh Kumaran (RM) 1 3 33.3 1
Karthik B Nair (OB) 17 12 141.7 1
S Magesh (RM) 4 3 133.3 1
Vikas Gupta (OB) 2 4 50 1

Mohammed Shafeequddin ( TUS | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Fabid Ahmed (OB) 2 5 40 1

Ashok Kumar Ramarao ( TUS | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Mithilesh Mishra (LS) 6 3 200 1

Jashwanth Shreeram R ( TUS | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Mohit Mittan (RM) 0 1 0 1
Karthik B Nair (OB) 20 16 125 1
SB Sai Chetan (SLO) 2 5 40 1

Kushwanth Silora ( TUS | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Karthik B Nair (OB) 0 1 0 1

Virendra Chauhan ( TUS | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
SB Sai Chetan (SLO) 22 10 220 1
Desh Deepak Chauhan (RM) 0 1 0 1
Utkarsh Sahu (SLO) 1 2 50 1

Vikram Kumar ( SHA | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Saie Sharan Y (RFM) 2 4 50 1
Shishir H R (SLC) 2 4 50 1

Ujwal Gowda ( TUS | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Mithilesh Mishra (LS) 1 2 50 1

Ritesh Gudge ( TUS | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
SB Sai Chetan (SLO) 1 2 50 1

Md Waseef Mukadam ( TUS | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Vikas Gupta (OB) 27 13 207.7 2
Utkarsh Sahu (SLO) 0 1 0 1

Nitesh Sharma ( TUS | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Parth Vaghani (LM) 15 5 300 1
Mithilesh Mishra (LS) 3 4 75 1