We look at the players battles for Match 25 of Pondicherry T10 Tournament to be played between SMA vs KGS. We will also have the Smashers vs Kings player records and player head to head records.

SMA vs KGS player battle, player records and player head to head records for Match 25, Pondicherry T10 Tournament 2024

SMA Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
M Mathan (RMF) 16 20 1.3 1.7 1.2 - 1
Naman Sharma (SLO) 17 18 1.1 1.2 0.8 - 1.8
Omar Patni (OS) 4 7 1.8 1.8 - - 1.3
Vijai Raja (LMF) 5 7 1.4 0.8 4 - 1.1
Santosh Shinde (RM) 2 6 3 2 4 - 1
Love Kumar (RM) 4 3 0.8 0.3 2 - 1.5
Rahul Jayasankar (RMF) 7 3 0.4 0.3 1 - -
Karthigesan S (LS) 6 1 0.2 0.3 - - 1
Jay Pandey (RM) 1 - - - - - 1
Nitesh Thakur N (RF) 3 - - - - - 1.1

KGS Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Rishi Raut (OS) 15 21 1.4 1.6 1.1 - 1.1
Jai Dagar (RMF) 9 9 1 0.9 2 - -
SB Sai Chetan (SLO) 5 8 1.6 2 1.5 - 1.7
Sreeraj J R (RF) 4 7 1.8 2 1.7 - 1
Sabhay Chadha (RMF) 4 4 1 1 1 - 1
Kalaiyamudhan P (RF) 5 4 0.8 1 0.8 - 1.8
Vinay Murugesh (OS) 1 2 2 - 2 - -
Indrajeet Kumar (RMF) 3 2 0.7 - 0.7 - 1.3
Arunachalan Velan (OS) 1 1 1 - 1 - 1
Mahattheesh K Kuppusamy (RMF) 2 - - - - - 1

SMA Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
George Samuel A (RHB) 14 192 13.7 12.8 14.4 119.5 145.2
Ragavan Ramamoorthy (LHB) 5 183 36.6 22 40.3 178.9 231.4
M Mathan (RHB) 12 85 7.1 7.3 5 147.5 173.3
Samarth Saxena (RHB) 4 72 18 19 17.7 170 161.5
Karthigesan S (RHB) 5 71 14.2 14 14.3 145.5 255.6
Md Waseef Mukadam (RHB) 4 55 13.8 26 9.7 165 200
Rahul Jayasankar (RHB) 4 25 6.3 7.5 5 146.2 120
Anishvishagan G P (RHB) 4 20 5 1 6.3 57.1 228.6
Sambhav Parakh (RHB) 3 16 5.3 9 3.5 75 118.2
Akshant Baghel (RHB) 2 14 7 - 7 200 100
Jay Pandey (RHB) 3 14 4.7 8 3 28.6 150
Naman Sharma (LHB) 1 3 3 3 - 50 66.7

KGS Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Sunil Bishnoi (RHB) 15 170 11.3 10.9 11.8 121.9 129.3
Premraj Rajavelu (RHB) 5 109 21.8 13.5 55 219.2 200
N Ameer Zeeshan (RHB) 4 91 22.8 26.7 11 219.4 127.8
Jai Dagar (RHB) 7 77 11 11.5 10.8 147.2 109.1
Dharshan Rajgopal N (RHB) 3 46 15.3 14 18 103.4 133.3
Sabhay Chadha (RHB) 3 46 15.3 15.3 - 235.7 162.5
Kalaiyamudhan P (LHB) 4 41 10.3 10.3 - 77.8 242.9
Vikram Kumar (RHB) 3 37 12.3 12.3 - 141.2 92.9
Rishi Raut (RHB) 5 21 4.2 3.5 4.7 79.2 66.7
Sreeraj J R (RHB) 2 18 9 9 - 220 175
Pragatheswaran B (RHB) 1 1 1 1 - - 50
Arunachalan Velan (RHB) 1 1 1 1 - - 100
Vinay Murugesh (RHB) 1 - - - - - -

SMA vs KGS, Player Head to Head Battle (T10)

N Ameer Zeeshan ( KGS | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Nitesh Thakur N (RF) 0 2 0 1

George Samuel A ( SMA | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
SB Sai Chetan (SLO) 2 2 100 1

Jay Pandey ( SMA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rishi Raut (OS) 1 2 50 1

Sunil Bishnoi ( KGS | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
M Mathan (RMF) 4 3 133.3 1