We look at the players battles for Match 30 of Pondicherry T10 Tournament to be played between SMA vs KGS. We will also have the Smashers vs Kings player records and player head to head records.

SMA vs KGS player battle, player records and player head to head records for Match 30, Pondicherry T10 Tournament 2024

SMA Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
M Mathan 17 21 1.2 1.7 1.1 - 1
Naman Sharma (SLO) 17 18 1.1 1.2 0.8 - 1.8
Omar Patni (OS) 4 7 1.8 1.8 - - 1.3
Vijai Raja (LMF) 6 7 1.2 0.8 2 - 1.1
Santosh Shinde 2 6 3 2 4 - 1
Rahul Jayasankar 8 5 0.6 0.3 1.5 - -
Love Kumar (RM) 5 3 0.6 0.3 1 - 1.4
Karthigesan S (LS) 6 1 0.2 0.3 - - 1
Jay Pandey (RM) 1 - - - - - 1
Akshant Baghel 1 - - - - - 1
Nitesh Thakur N (RF) 3 - - - - - 1.1

KGS Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Rishi Raut (OS) 16 22 1.4 1.6 1.1 - 1.3
Jai Dagar (RMF) 10 9 0.9 0.9 1 - -
SB Sai Chetan (SLO) 5 8 1.6 2 1.5 - 1.7
Sreeraj J R (RF) 4 7 1.8 2 1.7 - 1
Vinay Murugesh 2 4 2 - 2 - -
Sabhay Chadha (RMF) 4 4 1 1 1 - 1
Kalaiyamudhan P (RF) 6 4 0.7 1 0.6 - 1.6
Indrajeet Kumar 4 3 0.8 - 0.8 - 1.3
Arunachalan Velan 1 1 1 - 1 - 1
Adil Tunda (RM) 1 1 1 - 1 - 2
Mahattheesh K Kuppusamy (RMF) 2 - - - - - 1

SMA Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
George Samuel A (RHB) 15 233 15.5 16.9 14.4 118 146.2
Ragavan Ramamoorthy (LHB) 6 183 30.5 11 40.3 170 218.9
M Mathan 13 91 7 7.2 5 151.2 162.5
Samarth Saxena (RHB) 4 72 18 19 17.7 170 161.5
Karthigesan S (RHB) 5 71 14.2 14 14.3 145.5 255.6
Md Waseef Mukadam (RHB) 5 57 11.4 14 9.7 165 150
Rahul Jayasankar 5 33 6.6 7.7 5 152.9 87.5
Vijai Raja (LHB) 3 22 7.3 11 - 25 250
Anishvishagan G P (RHB) 5 22 4.4 1.5 6.3 57.1 150
Sambhav Parakh 4 16 4 4.5 3.5 50 118.2
Akshant Baghel 2 14 7 - 7 200 100
Jay Pandey (RHB) 3 14 4.7 8 3 28.6 150
Naman Sharma (LHB) 1 3 3 3 - 50 66.7

KGS Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Sunil Bishnoi (RHB) 16 223 13.9 16.1 11.8 138.3 133.3
Premraj Rajavelu (RHB) 5 109 21.8 13.5 55 219.2 200
N Ameer Zeeshan (RHB) 4 91 22.8 26.7 11 219.4 127.8
Jai Dagar (RHB) 8 82 10.3 9.3 10.8 145 109.1
Dharshan Rajgopal N (RHB) 4 56 14 12.7 18 111.4 100
Sabhay Chadha (RHB) 3 46 15.3 15.3 - 235.7 162.5
Kalaiyamudhan P (LHB) 5 42 8.4 8.4 - 77.8 218.8
Vikram Kumar (RHB) 4 39 9.8 9.8 - 108.3 92.9
Rishi Raut (RHB) 6 35 5.8 7 4.7 103.2 42.9
Sreeraj J R (RHB) 2 18 9 9 - 220 175
Pragatheswaran B (RHB) 1 1 1 1 - - 50
Arunachalan Velan 1 1 1 1 - - 100
Vinay Murugesh 1 - - - - - -

SMA vs KGS, Player Head to Head Battle (T10)

N Ameer Zeeshan ( KGS | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Nitesh Thakur N (RF) 0 2 0 1

George Samuel A ( SMA | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
SB Sai Chetan (SLO) 2 2 100 1

Jay Pandey ( SMA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rishi Raut (OS) 1 2 50 1

Sunil Bishnoi ( KGS | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
M Mathan 4 3 133.3 1