We look at the players battles for Match 13 of Pondicherry T20 Tournament to be played between TIG vs SHA. We will also have the Tigers XI vs Sharks XI player records and player head to head records.

TIG vs SHA player battle, player records and player head to head records for Match 13, Pondicherry T20 Tournament 2024

SHA Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Karthik B Nair (OB) 25 40 1.6 1.4 1.8 1.2 1
Saurabh Yadav (RFM) 25 38 1.5 1.7 1.4 1.7 2
SB Sai Chetan (SLO) 24 35 1.5 2.1 1.1 - 1.8
Mayank Pandey (RF) 31 35 1.1 1.5 0.7 - 1.3
Desh Deepak Chauhan (RM) 30 31 1 1.1 0.9 1 1
Love Kumar (RM) 21 25 1.2 1.4 1 2 1.3
Mohit Mittan (RM) 17 20 1.2 1.5 1 1 1
Vikas Gupta (OB) 16 19 1.2 1 1.3 - 1.7
Thennavan N (OS) 22 19 0.9 0.9 0.9 - -
S Santhosh Kumaran (RM) 10 14 1.4 3 1 2 1
Parth Vaghani (LM) 12 14 1.2 1.6 0.9 1 1.4
S Magesh (RM) 14 13 0.9 1.2 0.3 - 1.3
Mithilesh Mishra (LS) 15 13 0.9 0.5 1.3 - 1.2
Vikram Kumar (OB) 10 12 1.2 1 1.3 - -
Utkarsh Sahu (SLO) 10 11 1.1 1.5 0.8 1 1.4
Maria Ajay M (RM) 8 10 1.3 1.5 1 1 2
Tejveer Kumar (RMF) 6 3 0.5 - 0.6 1 1.8
Anishvishagan G P (OS) 2 2 1 - 2 - -
Fabid Ahmed (OB) 4 2 0.5 - 1 1 1.7
Kunal Rawat (LS) 2 1 0.5 1 - - -
Rakshith Manjunath (OS) 1 - - - - - -
Kalaivanan Selvam (OS) 1 - - - - 1 -
Akshant Baghel (RMF) 2 - - - - - -

TIG Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Rajaram S (RM) 45 50 1.1 1.3 0.9 - 1
Bharat Sharma (OB) 16 29 1.8 2.3 1.5 1 1.3
Aditya More (SLO) 28 27 1 1.1 0.7 2 1.7
Sreeraj J R (RF) 13 18 1.4 1.8 1.2 1 1.2
Nithiyananda Raman (SLO) 15 17 1.1 0.9 1.5 1.5 1.3
Prasanna Hajare (RM) 18 15 0.8 1 0.6 2 1.5
Kashyap Prudvi (LM) 22 14 0.6 0.4 0.7 1 1.9
Paras Ratnaparkhe (LS) 12 13 1.1 1.1 1 1.5 1
Jai Dagar (RMF) 21 13 0.6 0.7 0.5 - -
Gidla Bharath Kumar (RM) 9 11 1.2 1.2 - 1.5 1.6
Pooviarasan Manogaran (RMF) 13 10 0.8 0.3 0.9 1.4 1.4
Santhamoorthy S (RF) 9 8 0.9 1 0.8 1.5 1.2
Harsh Vaishnav (RM) 11 8 0.7 0.7 0.8 1.5 1.3
Tejas Baroka (LBG) 7 5 0.7 0.3 1 1 1.3
S Sanjay Sudhaakar 14 5 0.4 0.4 0.3 - 1
Karthiraja Udayanarayanan (RF) 3 2 0.7 0.7 - - -
M Vaibhav (RM) 9 2 0.2 0.2 0.3 1 1.8
Akash Kargave (OS) 2 1 0.5 - 0.5 - -
M Sivamurugan (RM) 4 - - - - - -

SHA Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Mohit Mittan (RHB) 26 794 30.5 26.9 37.3 145.4 122.3
George Samuel A (RHB) 35 606 17.3 17.4 17.2 104.3 116.7
Ajay Rohera (RHB) 17 511 30.1 22.6 40.7 172.6 193.9
Thennavan N (RHB) 39 434 11.1 13.3 6.8 108.3 82.8
Surendiran P (RHB) 26 418 16.1 22 9.2 108.1 123.3
Neyan Kangayan (RHB) 14 251 17.9 21.6 13 100.7 106.9
Vikram Kumar (RHB) 19 236 12.4 12.1 13.8 111.7 92.8
Desh Deepak Chauhan (RHB) 23 233 10.1 13.9 7.7 151.5 89.5
Karthik B Nair (RHB) 16 208 13 12.4 14.8 126.7 131.6
Fabid Ahmed (RHB) 4 156 39 34 44 118.9 111.4
Akshant Baghel (RHB) 9 146 16.2 24.3 12.2 147.4 176.5
Saurabh Yadav (RHB) 17 128 7.5 4.6 12.8 85.9 211.5
S Santhosh Kumaran (RHB) 14 118 8.4 8.8 7 169.4 92.9
Anishvishagan G P (RHB) 14 104 7.4 5.3 9 133.3 133.3
Mayank Pandey (RHB) 16 78 4.9 7.3 3.4 163.6 75
Utkarsh Sahu (LHB) 8 61 7.6 8 6.5 210 146.2
Rakshith Manjunath (RHB) 7 50 7.1 7 7.5 74.3 82.8
Pragatheswaran B (RHB) 6 22 3.7 3.8 3 85 50
Mithilesh Mishra (LHB) 3 19 6.3 1 9 88.9 73.3
Kalaivanan Selvam (RHB) 6 19 3.2 3.2 - 42.1 110
Vikas Gupta (RHB) 4 15 3.8 1 6.5 85.7 37.5
SB Sai Chetan (LHB) 4 11 2.8 3 2.5 137.5 -
Varun V Venkateswaran (RHB) 1 6 6 - 6 - 120
Love Kumar (RHB) 1 - - - - - -
Maria Ajay M (RHB) 1 - - - - - -

TIG Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
M Sivamurugan (RHB) 57 952 16.7 19.5 14.4 143.4 106.2
S Sanjay Sudhaakar (RHB) 54 879 16.3 14.1 19.5 137.2 129.5
Siddharth Naidu (RHB) 31 693 22.4 24.3 18.9 138.4 93.2
Nadeem Khan (RHB) 35 637 18.2 14.2 21.6 217 203.4
Paras Ratnaparkhe (RHB) 24 605 25.2 17.4 31.8 135.2 102.7
Rajashekar Reddy (RHB) 32 530 16.6 12.1 21.1 127.9 111.1
Akash Kargave (RHB) 24 504 21 27.2 10.7 122.8 130.5
Rajaram S (RHB) 36 379 10.5 12.9 8.7 160 118.9
K Sai Satwik (LHB) 15 293 19.5 29.7 12.8 178.6 157.1
Karthiraja Udayanarayanan (LHB) 25 292 11.7 17 6.8 96.8 109.1
Pradeep Roshan (RHB) 16 223 13.9 17.7 11.7 105 98.7
Harsh Vaishnav (RHB) 9 204 22.7 20 24.8 261.3 212.1
Jai Dagar (RHB) 22 202 9.2 9.9 8.6 115.6 87.1
Bharat Rawat (RHB) 12 178 14.8 19.1 6.3 136.2 142.9
Bharat Sharma (RHB) 13 147 11.3 10.2 17.5 174.2 118.5
Nithiyananda Raman (LHB) 10 102 10.2 14 9.3 155.6 76.7
Naveen Kaarthikeyan D (RHB) 9 78 8.7 7.3 9.3 106.8 66
Tejas Baroka (RHB) 6 61 10.2 4 16.3 131.7 77.8
Sreeraj J R (RHB) 8 57 7.1 8.5 3 163.2 136.8
Santhamoorthy S (RHB) 4 26 6.5 6 7 65.7 75
Prasanna Hajare (RHB) 4 21 5.3 3 7.5 107.7 116.7
Kashyap Prudvi (LHB) 5 18 3.6 4.5 - 87.5 22.2
Arun Raj S (RHB) 1 16 16 - 16 266.7 114.3
Gidla Bharath Kumar (RHB) 4 12 3 5 2.3 45 37.5
Aditya More (LHB) 6 10 1.7 0.3 4.5 90 33.3
Pooviarasan Manogaran (RHB) 5 5 1 0.7 1.5 44.4 20

TIG vs SHA, Player Head to Head Battle (T20)

Fabid Ahmed ( SHA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Pooviarasan Manogaran (RMF) 2 3 66.7 1

Tejas Baroka ( TIG | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Parth Vaghani (LM) 0 2 0 1

S Santhosh Kumaran ( SHA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Pooviarasan Manogaran (RMF) 0 2 0 1

Neyan Kangayan ( SHA | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Pooviarasan Manogaran (RMF) 0 2 0 1
Paras Ratnaparkhe (LS) 1 3 33.3 1
Aditya More (SLO) 2 4 50 1

Akash Kargave ( TIG | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
S Santhosh Kumaran (RM) 12 3 400 1
Mohit Mittan (RM) 39 29 134.5 3

Thennavan N ( SHA | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Santhamoorthy S (RF) 5 4 125 1
Bharat Sharma (OB) 0 2 0 1
Rajaram S (RM) 28 15 186.7 1
Aditya More (SLO) 0 3 0 1

Mohit Mittan ( SHA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Pooviarasan Manogaran (RMF) 27 22 122.7 1
Santhamoorthy S (RF) 35 23 152.2 2
Bharat Sharma (OB) 15 13 115.4 1

Karthik B Nair ( SHA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Bharat Sharma (OB) 1 3 33.3 2

Paras Ratnaparkhe ( TIG | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
S Santhosh Kumaran (RM) 8 6 133.3 1
Karthik B Nair (OB) 19 22 86.4 3

Surendiran P ( SHA | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Paras Ratnaparkhe (LS) 2 4 50 1
Kashyap Prudvi (LM) 2 10 20 2
Bharat Sharma (OB) 8 12 66.7 2

George Samuel A ( SHA | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Paras Ratnaparkhe (LS) 2 4 50 1

Naveen Kaarthikeyan D ( TIG | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Karthik B Nair (OB) 15 9 166.7 1

M Sivamurugan ( TIG | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
S Santhosh Kumaran (RM) 0 1 0 1
S Magesh (RM) 18 16 112.5 1
SB Sai Chetan (SLO) 25 22 113.6 1
Saurabh Yadav (RFM) 4 4 100 1
Desh Deepak Chauhan (RM) 13 7 185.7 1
Love Kumar (RM) 17 10 170 1
Maria Ajay M (RM) 1 3 33.3 1
Utkarsh Sahu (SLO) 1 6 16.7 1
Tejveer Kumar (RMF) 1 3 33.3 1

Jai Dagar ( TIG | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Saurabh Yadav (RFM) 6 9 66.7 1
Love Kumar (RM) 0 3 0 1

Siddharth Naidu ( TIG | WK ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Mohit Mittan (RM) 1 2 50 1
S Magesh (RM) 0 3 0 1
Saurabh Yadav (RFM) 14 13 107.7 2

S Sanjay Sudhaakar ( TIG | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Karthik B Nair (OB) 0 3 0 1
SB Sai Chetan (SLO) 5 8 62.5 1
Love Kumar (RM) 0 3 0 1
Maria Ajay M (RM) 1 2 50 1

Karthiraja Udayanarayanan ( TIG | BAT ) (LHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Mithilesh Mishra (LS) 16 4 400 1

Rajashekar Reddy ( TIG | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Love Kumar (RM) 0 2 0 1
Maria Ajay M (RM) 0 1 0 1

Desh Deepak Chauhan ( SHA | AR ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Sreeraj J R (RF) 0 1 0 1

Nadeem Khan ( TIG | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Karthik B Nair (OB) 10 8 125 1
Mithilesh Mishra (LS) 7 4 175 1

K Sai Satwik ( TIG | WK ) (LHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
SB Sai Chetan (SLO) 0 3 0 1
Maria Ajay M (RM) 22 10 220 1
Utkarsh Sahu (SLO) 2 7 28.6 2

Vikram Kumar ( SHA | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Kashyap Prudvi (LM) 4 5 80 1
Harsh Vaishnav (RM) 3 2 150 1

Rakshith Manjunath ( SHA | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rajaram S (RM) 0 1 0 1

Bharat Rawat ( TIG | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
SB Sai Chetan (SLO) 6 2 300 1
Mithilesh Mishra (LS) 6 2 300 1
Love Kumar (RM) 2 7 28.6 1

Anishvishagan G P ( SHA | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rajaram S (RM) 0 1 0 1

Akshant Baghel ( SHA | BAT ) (RHB)

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Rajaram S (RM) 1 2 50 1